top of page

Kijk voor de beschrijving van de activiteiten:

Doel:

‘Inspireer en interesseer leerlingen, ouders, leerkrachten en docenten in het PO, VO en MBO voor werk in de regio en arrangeer een aanbod aan activiteiten om contextrijk kiezen mogelijk te maken, denkend aan; gastlessen, stages, workshops en bedrijfsbezoeken’.

RESULTATEN-PICTO.png

4

WERK IN DE REGIO

Ontwikkeling:

 

In 2021 heeft werkgroep ‘Werk in de regio’, bestaande uit mensen uit het onderwijs (PO, VO en MBO), gemeenten (werkpleinen) en partners uit de arbeidsmarkt van de bedrijven/ organisaties:

Gino Hubers (Eemshaven.info), Ian Hartman (SBE), Lies Oldenhof (Hanze), Laura Leeuwen (Groningen Seaports), Gert de Groot (Landstra & De Groot/ Marketingstad Appingedam), Henry Duinkerken (SBB), Claudia Konert (Sterk Techniek Onderwijs), Cuno Schokker (Sterk Techniek Onderwijs), Andrea Maring (relatiemanager Noorderpoort) de volgende stappen gezet:

 • Inrichting Kansrijke Groningers account in Teamspot

 • Uitbreiding en optimalisatie Teamspot voor gebruik Kansrijke Groningers

 • Lancering Platform Scholen & Bedrijven

 • Werven bedrijven deelname Platform Scholen & Bedrijven

 • Communicatie campagne Platform Scholen & Bedrijven

 • Opstart en promotie Teamspot in de scholen

 • Belteam opgezet vanuit Stichting OTP

 • Coördinator Werk in de regio
  Simone Laan van OTP is in eind april aangenomen voor de functie Coördinator Werk in de regio. Zij is de verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Zij is vooral het aanspreekpunt (coördinatiepunt) voor de bedrijven.

 • Campagne Platform Scholen en Bedrijven
  Ter promotie en zichtbaarheid van het Platform Scholen & Bedrijven heeft Landstra & De Groot een online campagne ingericht voor 3 maanden. De campagne bestond uit: Social Media content (organische en gesponsord) via LinkedIn, Facebook, YouTube. Nieuwsberichten website en nieuwsbrief. Wervingsmail aan regionale bedrijven die erkend leerbedrijf zijn (data vanuit SBB). Nieuwsbrief en Social Media via Eemshaven.info, SBE, Groningen Seaports en Landstra & De Groot. Daarnaast heeft de werkgroep een bijdrage geleverd door vanuit persoonlijke social media accounts te interacteren (delen, liken, reageren).

  Het bereik:
  LinkedIn:
  Organische content: 6.161 weergaves
  Gesponsorde content: 23.490 weergaves, bereik 15.700, klikken 235, CTR 0,79
  Facebook:
  bereik facebook pagina 20.642
  Gesponsorde content: 25.809 bereik, 578 kliks
  YouTube:
  Gesponsorde video 1 (algemeen): 24.887 weergaves (eind januari 2022 61.873 weergaves),
  click-trough rate november 2,8% en december 7,4%
  Gesponsorde video 2 (snuffelstage): 20.547 weergaves (eind januari 2022 54.711 weergaves), click-trough rate 1,7%
  Website: 
  1.081 weergaven (landingspagina) door 801 unieke gebruikers, conversie 144. Totaal pagina weergaves website 3.855 (blogs,
  SBB e-mail:
  1.406 bedrijven verzonden
  Tijdens de eerste fase van de campagne hebben we ingezet op bekendheid genereren voor het platform Scholen & Bedrijven. In de tweede fase hebben we meer ingezet op inspelen op de noodzaak voor leerlingen en behoefte vanuit bedrijven. 

 • Vullen Platform met bedrijven en aanbod door Coördinator Werk in de regio
  Er zijn 58 bedrijven aangemeld voor het platform met 108 activiteiten bestaande uit gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages, meeloopdagen, junior company, workshops en praktijkopdrachten. Bedrijven uit verschillende branches doen mee: Energiebedrijven, bouw en vastgoed, industrie, ICT, non-profit, onderwijs, technische dienstverlening, handel en retail, intermediair, land- en tuinbouw, telecommunicatie, MKB, communicatie en media, horeca, recreatie, toerisme en cultuur, transport en logistiek, detailhandel en de zorg. Hiermee bieden we al een brede dekking van vakgebieden in de regio in het aanbod. Het aanbod in activiteiten is divers maar we zien dat een bedrijfsbezoek, gastles en snuffelstage het populairst is.

 • Video’s ter ondersteuning van de campagne
  Er zijn twee video’s ontwikkeld, een algemene promotievideo en een themavideo snuffelstage. De video’s hebben als doel om het Platform Scholen & Bedrijven te promoten. De video’s zijn ingezet ter ondersteuning van de campagne.

 • VR-game werk in de regio
  Voor de VR-game Werk in de regio zijn er 4 kamers ontwikkeld en 8 kamers zijn in ontwikkeling. Ook wordt er gewerkt aan een uitbreiding op het LOB component middels Skillsbooster.

OPBRENGST

Werkgevers in de regio voelen de urgentie om de samenwerking met het onderwijs te intensiveren, zo zien zij het belang van het starten met activiteiten in de bovenbouw van het primair onderwijs, door zich aan te melden voor het Platform Scholen & Bedrijven.

Middels:

 • Werkgroep 4 meetings (inzet van werkgroepleden), bedrijven die zich hebben ingeschreven op het Platform.

Werkgevers
58

Werkgroepleden waren nauw betrokken bij:

 • Lancering Platform Scholen & Bedrijven

 • Plek op de Promotiedagen

 • Zichtbaarheid bij leden Eemshaven.info

 • Campagne afgestemd op de doelgroep bedrijven

 • Interne communicatie voor scholen ter promotie Teamspot in de scholen

 • Uitbreiding en optimalisatie Teamspot voor gebruik Kansrijke Groningers

 • Werven bedrijven deelname Platform Scholen & Bedrijven

Middels:

 • werkgroep 4 meetings

Werkgroepleden
11

Het Platform Scholen & Bedrijven is gevuld met aanbod voor de scholen bestaande uit de activiteiten: bedrijfsbezoek, bedrijfsopdracht, gastles, meeloopdag, snuffelstage, workshop en coach Junior Company.

Middels:

 • campagne, bellen, beurs, netwerk

Activiteiten
108

van 58 bedrijven

De bekendheid van het 'Platform Scholen & Bedrijven' is vergroot.

Middels:

 • Een campagne:

 • Bestaande uit organische content en gesponsorde content (betaald) via LinkedIn, Facebook, YouTube, E-mail en website.

 • Waarbij twee video’s zijn ingezet (een algemene promotievideo en een themavideo snuffelstage)

Naamsbekendheid

'Platform Scholen
& Bedrijven'

4 VR-kamers:

Urban agriculture

Traumaheli

Informatie Technologie

Apotheek

Voor de VR game Werk in de regio zijn er 4 kamers ontwikkeld, waardoor leerlingen zich breder kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt in de regio.

Middels:

 • Ontwikkeling van kamers aan de hand van brainstorm sessies met de werkgroep en VRROOM.

Leerlingen oriënteren zich op het werk in de regio en op de skills behorende bij bepaalde beroepen, middels het beleven van de VR-game Werk in de regio, met als resultaat een verruimde blik op loopbaankansen in de eigen regio.

Middels:

 • Implementatie van de VR-game Werk in de regio in het LOB programma (SVOE) en borging in het onderwijsprogramma techniek (HHC)

Leerlingen
270

bottom of page