top of page

ONZE

PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1:

ICT & TECHNIEK

Project: ICT-Onderwijs

De opdracht is: ‘Het leveren en implementeren van een leerlijn ter stimulering van de digitale geletterdheid van leerlingen, aangeboden aan leerkrachten en docenten’. Deze leerlijn is vraag gestuurd, gericht op het PO en VO en wordt met en door de leerkracht / docent uitgevoerd op de school. De leerlijn is in de basis geïntegreerd met het bestaande onderwijs. Basicly (voorheen ITurnIT) is de leverancier.

Project: Techniek

De opdracht is: 'Inspireer en interesseer leerlingen in het PO in de wereld van techniek door middel van workshops'. ‘De Jonge Onderzoekers Groningen’ is de leverancier.

Project: Ondernemen

De opdracht is: ‘Ontwikkel een doorlopende lijn ‘Ondernemerschap en ondernemend gedrag’ in het PO, VO en MBO en zorg dat deze lijn een blijvende plek krijgt in het curriculum’. Verrijk hierbij het onderwijs met ‘Gastlessen van Ondernemers’ en praktische ondernemerschaps-programma’s; Vakantie Eiland, Pop-Up Store, Yes en Junior Company. ‘Jong Ondernemen’ is de leverancier van deze programma’s.

PROGRAMMA 2:

ONDERNEMEN

Programma 1
Programma 2

DEZE HUN VOLLE POTENTIE

DANKZIJ DE PROFESSIONALS 

BINNEN ONZE UNIEKE PROJECTEN BEREIKEN

PROGRAMMA 3:

TALENT, LOOPBAAN

& AMBITIE

Project: Gelijke Kansen

De opdracht is: ‘Ontwikkel een aanbod voor leerlingen die gezien hun omgevingsfactoren minder kansen hebben op de (toekomstige) arbeidsmarkt’.

 

Project: Talent, Loopbaan en Ambitie

De opdracht is: ‘Ontwikkel een doorlopende lijn talent- en loopbaanontwikkeling in het PO, VO en MBO met extra aandacht voor het verhogen van het ambitieniveau van leerkrachten, docenten en leerlingen’.  

Project: Werk in de Regio

De opdracht is: ‘Inspireer en interesseer leerlingen, ouders, leerkrachten en docenten in het PO, VO en MBO voor werk in de regio en arrangeer een aanbod aan activiteiten om contextrijk kiezen mogelijk te maken, denkend aan; gastlessen, stages, workshops en bedrijfsbezoeken’.

PROGRAMMA 4:

WERK IN DE REGIO

Programma 3
Programma 4
bottom of page