top of page

ONZE

PRIVACY

POLICY

Heeft u vragen of opmerkingen over de Privacy Policy van Vereniging Kansrijke Groningers, dan kunt u deze richten aan Vereniging Kansrijke Groningers, Postbus 173, 9930 AD Delfzijl, tel: +31 6 48 42 68 76 of per e-mail aan: info@kansrijkegroningers.nl.

 

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 -   Voor- en achternaam

 -   E-Mailadres

 -   NAW-gegevens

 -   Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het               contactformulier

 -   Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres,         Identifiers in Cookies en jouw surfgedrag op onze website

 -   Telefoonnummer

Doeleinden
Vereniging Kansrijke Groningers verzamelt persoonsgegevens voor het abonneren op de Vereniging Kansrijke Groningers nieuwsbrief, indien u via de website een vraag stelt of contact opneemt en bij een bezoek aan Vereniging Kansrijke Groningers. Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Vereniging Kansrijke Groningers dienstverlening en activiteiten. Ook verwerken wij gegevens om onze website te verbeteren.

Dataverzameling 'Platform Scholen & Bedrijven'
 

Voor de Privacy Policy met betrekking tot het verzamelen van persoonsgegevens via het platform kijkt u hier: https://www.teamspot.nl/home/legal

Wanneer u zich aanmeld voor Platform Scholen & Bedrijven of uw aanbod plaatst via Teamspot.nl, gaat u ermee akkoord dat uw bedrijfsnaam, activiteiten en locatie op het openbare Platform Scholen & Bedrijven van Kansrijke Groningers en Teamspot.nl getoond worden.

 

Verstrekking aan derden
Vereniging Kansrijke Groningers zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Vereniging Kansrijke Groningers zal deze derde partijen uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.

 

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

 

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.


Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Links van derden
Op de websites van Vereniging Kansrijke Groningers zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Vereniging Kansrijke Groningers kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de Privacy Policy van de betreffende website te lezen.

 

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als betrokkene heeft u het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Mocht u van dit recht gebruik willen maken dan kunt u uw verzoek richten aan Vereniging Kansrijke Groningers, Postbus 173, 9930 AD Delfzijl, tel: +31 6 48 42 68 76 of per e-mail: info@kansrijkegroningers.nl.

 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Laatste update: 13/02/2019

bottom of page