top of page

Resultaten 2021 in beeld!

15 juni 2022

Met trots presenteert Kansrijke Groningers haar resultaten van 2021 Trots is Kansrijke Groningers op haar leden en partners (scholen, gemeenten en bedrijven) die samen vele leerlingen, docenten, ouders en werkgevers hebben weten te bereiken, allemaal met hetzelfde doel: ELKE LEERLING 100% KANSRIJK OP DE ARBEIDSMARKT. Zo zijn op het gebied van digitale geletterdheid, techniek en ondernemerschap vaardigheden ontwikkeld, staat het versterken van de ambitiecultuur centraal, met aandacht voor gelijke kansen voor alle leerlingen en is daarbij de wereld van werk in beeld. De resultaten van de activiteiten zijn te vinden in een interactieve infographic, met hierin: - Bereik van doelgroepen/ belanghebbenden - Resultaten van de werkgroep (doel, ontwikkeling en opbrengst) - Jaarverslag (voornamelijk financieel verslag - binnenkort op de website) - Uitgelicht (presentatie van projecten en activiteiten) - Nieuws (nieuwsberichten) - Video's (video's van de programma's en activiteiten) Nieuwsgierig naar de resultaten? Bekijk nu de interactieve infographic, door te klikken op: https://www.kansrijkegroningers.nl/resultaten-2021

Nieuwsgierig naar de resultaten? Bekijk nu de interactieve infographic, door te klikken op: https://www.kansrijkegroningers.nl/resultaten-2021


Terugblik 2021


De Vereniging Kansrijke Groningers heeft ondanks de beperkende maatregelen in verband met de uitbraak van Covid-19 toch kunnen werken aan een bestendiging van het aanbod binnen alle schoolbesturen. Onze inzet is blijvend gericht op het vergroten van kansen voor leerlingen in het po, vo en mbo in een regio waarin een aantal ontwikkelingen samenvallen: de krimp in de regio, de bevingen als gevolg van de gaswinning en sociaal economische en –culturele factoren waardoor jongeren in de regio veelal een wat lastiger verloop van hun (school-)loopbaan kennen. Daar staat tegenover dat de regio ook vele kansen biedt, ook voor meer theoretisch opgeleiden. De speerpunten waren snel geformuleerd: een stevige impuls aan ICT in het onderwijs, vergroten van ondernemendheid onder jongeren, inzetten op het denken in termen van loopbaanontwikkeling en zicht bieden op werk in de regio.


Een deel van deze speerpunten komt ook terug in het programma dat de Economic Board Groningen heeft voor het onderwijs in het gehele bevingsgebied. Daartoe zijn al programma’s ontwikkeld door Basicly en Jong Ondernemen.


De projectleider heeft begin 2021 samen met de verschillende werkgroepen hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de programmalijnen. Helaas is een deel van de uitvoering wat gestagneerd door de tijdelijke sluitingen van de scholen. Een aantal geplande fysieke activiteiten zoals bijvoorbeeld Werkevent Waarkzat konden door Corona geen doorgang vinden. Achter de schermen is wel verder doorgewerkt aan het door ontwikkelen van de verschillende programma's. De verantwoording van de activiteiten binnen de 4 programmalijnen is te vinden in de interactieve infographic: Resultaten 2021; op de website van Kansrijke Groningers.


In 2021 zijn we gewisseld van administrateur en accountsbureau. We willen ons als vereniging door ontwikkelen en willen graag dat er met een nieuwe blik wordt gekeken naar het financiële gedeelte van de vereniging. Een grote verandering is dat we de verkregen subsidiegelden eerst naar de balans zetten en wanneer er kosten worden gemaakt voor een programmalijn dan zetten we de gelden naar de exploitatie.


Mede doordat we gelden hebben mogen ontvangen van het NPG is het mogelijk geworden om extra ondersteuning, in de vorm van detachering, in te zetten om de uitbreiding in de activiteiten beter te kunnen ondersteunen.


Vooruitblik naar 2022


In 2022 zetten we in op uitbreiding van het aantal scholen dat gebruik maakt van het aanbod Ondernemen. Scholen hebben ook de gelegenheid om bij ingang van het schooljaar 2022-2023 aan te sluiten bij programmalijnen 3 en 4 en/of om nieuwe activiteiten te ontwikkelen in een nieuwe programmalijn.


Door de Coronacrisis, waardoor er een aantal zaken is uitgesteld, en doordat er extra subsidies zijn binnengekomen biedt dit ons de mogelijkheid om verder te gaan met alle ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet. We zullen ons ook richten op vervolggesprekken met de gemeenten om door te kunnen blijven gaan op de lange termijn.


Na ruim twee jaar last te hebben van de Coronacrisis is het moeilijk om vooruit te lopen op alle te plannen activiteiten. Hierbij blijven we zoeken naar een zo optimaal mogelijke ondersteuning voor de verschillende werkgroepen en bijbehorende activiteiten.


47 weergaven

Comments


bottom of page