top of page

Jonge ondernemers pitchen en speeddaten op het Hogeland

Warffum 29-03-2023


Op woensdag 29 maart is er een Ondernemersevent georganiseerd door en voor leerlingen op Het Hogeland College Warffum in samenwerking met OJS De Wilster uit Middelstum. Er lag een focus op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het Ondernemersevent is een onderdeel van het programma ‘Ondernemen’ van Kansrijke Groningers.

Leerlingen pitchen hun bedrijfsidee


Gevarieerd aanbod

‘Nieuwsgierig naar de kansen op het Hogeland op het gebied van werk en ondernemerschap?’ zo luidde de uitnodiging. Een greep uit het programma: een pitchbattle voor een jury, een markt, een quiz, een VR-game die een levensechte indruk geeft van verschillende beroepen, speeddaten met ondernemers, een TedTalk, en de kans om professionele apparatuur uit te proberen. Een van de deelnemende bedrijven, Beukema Grondwerken BV uit Onderdendam, had bijvoorbeeld een graafmachine meegenomen waar leerlingen onder begeleiding in mochten plaatsnemen en grond mee konden scheppen.

Het Ondernemersevent met een graafmachine die door leerlingen bediend mag worden


Het Ondernemersevent is mede georganiseerd door 4 leerlingen uit havo 5, als onderdeel van hun profielwerkstuk. Hierbij kregen ze ondersteuning van Eltjo Smit, docent bedrijfseconomie, coach en ondernemer. Was dit een verplicht onderdeel van het profielwerkstuk? ‘Nee hoor,’ vertellen Sil en Jacques uit havo 5: ‘We wilden graag iets praktisch doen’. Het is dus op eigen initiatief, en ‘mijn docent dacht gelijk al aan mij,’ vertelt Sil. Tijdens het event verzorgde Harry Niehof de muziek. Naast Beukema waren onder meer de volgende bedrijven aanwezig: kantoor Vreugdenhil, Abiant, VRROOM, de Voedselbank, Groningen Seaports, Marenland, Barkema en de Haan, Arthouses, Buss Group, Maatschap Bolt, Sportcentrum De Oude Fabriek, De Oude Manege Winsum, Klei Impuls, Disco-n-Action, Marja Spijk, Hogeland Beweegt, Vakland het Hogeland en Ceres Coaching. De ondernemers presenteerden zich aan de leerlingen in een tent op de Ondernemersmarkt.


Leerlingen ontmoeten de ondernemers die zich presenteren op de Ondernemersmarkt


Marktonderzoek

Tijdens de pitchbattle presenteerden leerlingen in groepjes hun productidee aan een vakkundige jury, bestaande uit Annelot Wagenaar van Kansrijke Groningers en Robbert van Barneveld, eigenaar van Marenland Recreatie. De leerlingen (en hun docent Amanda Pieper) hadden duidelijk veel energie gestoken in de voorbereiding. Er waren slogans, logo’s, webpages en zelfs toneelstukjes bedacht, alles om de jury te overtuigen. ‘Gespeeld,’ siste een leerling naar een bezorgde docent, nadat hij met veel bravoure over een schooltas was gevallen ter introductie van een comfortabele stoel met een tassenhanger. Je moet het probleem helder gemaakt hebben voordat je de klant een oplossing kunt aanbieden, daar waren de leerlingen zich duidelijk bewust van. ‘Waar komt de vraag vandaan, heb je dat onderzocht?’, luidde een pittige maar belangrijke vraag van de jury. Een van de groepjes kreeg .complimenten over hun marktonderzoek naar duurzame tandenborstels van bamboe (‘bamborstels’). Het winnende product ging de strijd aan met eenzaamheid onder bejaarden.


Ondernemend

Waarom is kennis van ondernemen eigenlijk belangrijk voor de leerlingen? ‘Ondernemend zijn is iets waar je je hele leven wat aan hebt, niet alleen als ondernemer,’ vertelde Ernst Ottens tijdens zijn TedTalk. Hij is werkzaam geweest bij de overheid, in het bedrijfsleven (Deloitte), en als directeur bij een maatschappelijke organisatie in Hoogezand. Daarna was hij een tijd ZZP’er. De sociaal-maatschappelijke kant is voor hem belangrijker dan het winstoogmerk, maar je moet natuurlijk wel zorgen dat je geld genereert, omdat je op die manier ook weer meer mensen kunt helpen. Uiteindelijk kwam hij weer bij de gemeente in dienst, waar een collega ooit opmerkte: ‘Goh, jij bent wel heel ondernemend!’ Ondernemen gaat over creativiteit, over mogelijkheden zien, over vrijheid, over vandaag, maar ook over de komende 10 jaar, aldus Robbert van Barneveld, ondernemer en jurylid bij de pitchbattle. Olaf Kessels, Aanjager van Stichting Moi Hogeland, die als ondernemer aan de speeddate meedeed, wilde de leerlingen meegeven dat een netwerk opbouwen ongelooflijk belangrijk is als ondernemer. Waarom gaven de deelnemende bedrijven vandaag acte de présence? Wat levert het hen op? Desgevraagd noemden vrijwel alle deelnemende ondernemers ‘het enthousiasme van de leerlingen’. Dat straalde er inderdaad wel vanaf.


VR-game Werk in de regio

Een van de deelnemende bedrijven was VRROOM, die de ‘VR-game Werk in de regio’(virtual reality game) aan een geïnteresseerde groep leerlingen presenteerde. De ‘VR-game Werk in de regio’ is ontwikkeld door een samenwerking van Kansrijke Groningers, Sterk Techniek Onderwijs en VRROOM. Hiermee kunnen leerlingen in korte tijd veel verschillende bedrijven (virtueel) bezoeken en beroepen ervaren, van dakbedekker tot mondhygiënist. ‘Het is best lastig om met een hele schoolklas een bedrijf te bezoeken,’ aldus Erik de Vries, medewerker van VRROOM. Op deze manier kunnen de leerlingen van een breder spectrum aan beroepen proeven (en vooral beroepen die moeilijk te bezoeken zijn i.v.m. veiligheidsregels). ‘Na het opzetten van de VR-bril, wanen ze zich in een andere wereld,’ legde hij uit. Hierdoor kan een leerling een ervaring over zich heen laten komen zonder sociale druk om stoer te doen of om iets wel of niet leuk te vinden. Naast ons was een jongetje druk bezig met dakpannen leggen. Was er een beetje animo om de VR-game uit te testen? Erik: ‘Nou, ze stonden te dringen en te roepen van ‘Ik eerst’ en ‘Nu ben ik!’ Dat was wel grappig, want meestal demonstreer ik het aan volwassenen. Sommige kinderen vonden het spannend, maar het enthousiasme was er zeker!’


Junior Company

Op het Hogeland College in Warffum doen leerlingen mee aan Junior Company van Jong Ondernemen. Dit programma wordt kosteloos aangeboden door Kansrijke Groningers. Binnen dit programma richten leerlingen hun eigen bedrijf op en leren hierbij onder meer hoe je een bedrijfsidee kunt pitchen. Ook op OJS De Wilster neemt ondernemen een belangrijke plaats in binnen het lesprogramma. Directeur Els Stoepker merkt op dat het prima aansluit op de kernvakken: ‘met ondernemen leer je ook rekenen, samenwerken, overleggen.’ Hoe jong de kinderen ook zijn, ‘wanneer je ze het vertrouwen geeft, leren ze er ook echt iets van,’ aldus Els Stoepker.


Vereniging Kansrijke Groningers

Het ‘Programma Ondernemen’ van Kansrijke Groningers maakt onderdeel uit van een viertal programmalijnen (ICT & techniek/ondernemen/talent, loopbaan & ambitie/werk in de regio) die gedurende een hele schoolgeneratie worden aangeboden. Met de opgedane kennis, vaardigheden en ervaring bij leerkrachten/ docenten kunnen deze onderdelen opgenomen worden in de reguliere programma’s van de scholen. Ultiem doel is dat alle 17.500 leerlingen uit de regio 100% kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. Het ‘Programma Ondernemen’ wordt mogelijk gemaakt met middelen van het Nationaal Programma Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Eemsdelta, gemeente Midden-Groningen en gemeente Groningen.


Meer weten over het programma Ondernemen en de andere programma’s van Kansrijke

Groningers? Kijk op www.kansrijkegroningers.nl


Nieuwsbericht geschreven door: Pamela Wolters
82 weergaven

Kommentare


bottom of page