top of page

‘Gelijke kansen’ urgent voor scholen Eemsdelta

Hoe kunnen we kinderen ongeacht achtergrond en thuissituatie dezelfde kansen bieden? Deze vraag stond centraal tijdens de conferentie ‘Gelijke kansen’ afgelopen dinsdag in George Martensschool in Appingedam, georganiseerd door vereniging Kansrijke Groningers. Zo’n 60 vertegenwoordigers van 37 scholen en van de drie betrokken gemeenten deelden met elkaar ervaringen en ideeën. De gevoelde urgentie én de drive om samen de schouders eronder te zetten blijken groot.CMO Stamm, onderzoeksbureau voor sociale en maatschappelijke vraagstukken in de provincie Groningen, trapte af met een presentatie over de relatie tussen armoede, onderwijs en gelijke kansen. Armoede is een cruciale factor als het gaat om bieden van gelijke kansen. In Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede, in onze regio ligt dit percentage nog hoger en dit percentage groeit. In 2017 was in de DAL-gemeenten al sprake van een fors percentage huishoudens dat een inkomen had onder de lage inkomensgrens: 9,5% van de huishoudens in Delfzijl, 10,3% van de huishoudens in Appingedam en 7,4% van de huishoudens in Loppersum.


Effecten stress door laag inkomen Armoede is meer dan het hebben van een laag inkomen en weinig spullen blijkt uit de presentaties. Een te laag inkomen brengt stress met zich mee voor ouders én kinderen. Deze stress zorgt bij ouders dikwijls voor een tunnelvisie met een focus op de korte termijn. Kinderen in gezinnen onder de lage inkomensgrens ontberen daardoor dikwijls ondersteuning van hun ouders als het gaat om school, huiswerk en de keuze van een vervolgopleiding. De stress in gezinnen gaat ten koste van aandacht en concentratie op school én heeft zichtbaar invloed op de ontwikkeling van hersenen van kinderen. Het effect is zelfs zichtbaar op hersenscans. Ook gebrek aan goede voeding heeft invloed op de ontwikkeling. Kinderen in gezinnen onder de lage inkomensgrens ervaren bovendien vaak sociale uitsluiting, het gevoel er niet bij te horen. Dit zijn gegevens waar scholen en leerkrachten rekening mee moeten houden en hun aanbod op moeten afstemmen.Gelijke kansen Alliantie Binnen de DAL-gemeenten hebben schoolbesturen en gemeenten afgesproken intensiever te gaan samenwerken om de kansen voor deze kinderen te vergroten en zo de kansenongelijkheid te verminderen. Deze samenwerking tussen gemeenten en onderwijs is hard nodig, constateert ook de Kinderombudsman. Het doel van de alliantie is om steeds meer andere initiatieven en bedrijven te verbinden aan de alliantie, waarbinnen kennis wordt gedeeld, succesvolle praktijken worden uitgewisseld en nieuwe initiatieven ontwikkeld.


Mooie initiatieven Tijdens de workshops die volgden, konden de deelnemers kennis maken met een aantal mooie initiatieven die al in de regio aanwezig zijn of wellicht gaan komen, gericht op een positieve ontwikkeling van kinderen in de regio: Weekendschool Petje Af Hogeland, JINC, IMC Basis.


Opbrengsten van de conferentie (zie hierboven)


Kansrijke Groningers

De alliantie ‘Gelijke kansen’ is onderdeel van het programma van Kansrijke Groningers. Kansrijke Groningers is een samenwerkingsverband van schoolbesturen voor het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, en meerdere noordelijke bedrijven. Inmiddels zijn alle 22 onderwijsbesturen uit Noord- en Midden Groningen lid. Leerkrachten, docenten, mentoren, decanen, teamleiders, bestuurders en bedrijven werken samen aan toekomstproof onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en/of onderwijsprogramma’s. Kansrijke Groningers wordt gesubsidieerd door de Economic Board Groningen, zes aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Meer informatie over de alliantie en initiatieven is te vinden op: www.kansrijkegroningers.nl.

111 weergaven

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page