top of page

Kijk voor de beschrijving van de activiteiten:

RESULTATEN-PICTO.png

3

TALENT, LOOPBAAN

EN AMBITIE

Doel:

‘Ontwikkel een doorlopende lijn talent- en loopbaanontwikkeling in het PO, VO en MBO met extra aandacht voor het verhogen van het ambitieniveau van leerkrachten, docenten en leerlingen’. 

Ontwikkeling:

 

In 2021 heeft werkgroep ‘Talent, Loopbaan en Ambitie’, bestaande uit leerkrachten, mentoren, decanen en leidinggevenden uit het PO, VO en MBO, de volgende stappen gezet:

 • Onderzoek behoeften PO, VO en MBO.
  Onder het PO, VO en MBO is een enquête verspreid om te onderzoeken welke behoefte er bij de scholen ligt te aanzien van de ontwikkeling van de lijn Talent, loopbaan & ambitie. De resultaten van de enquête zijn verwerkt in de actielijst van de werkgroep en het vernieuwde plan van aanpak. Een van de wensen is dat er behoefte is aan concrete acties en activiteiten waarmee scholen aan de slag kunnen.

 • Ontwikkeling Careertool
  Tijdens de eerste bijeenkomst is de Careertool geïntroduceerd. Deze bestaat uit skills booster voor het VMBO waarbij leerlingen inzicht verkrijgen in hun capaciteiten en deze gelinkt worden aan de activiteiten die zij dagelijks uitvoeren zowel voor school/bijbaan alsook hobby. Voor het MBO Taem.io waar meer gekeken wordt naar de persoonlijkheidscomponent in relatie tot de gekozen richting en de vaardigheden/skills ten gunste van het toekomstige beroep. De tool ondersteunt de leerling, de school en de ouders bij de profielkeuze en beroepskeuze. De tool zal eind kalenderjaar 2022 gereed zijn en beschikbaar voor de scholen.

 • “Aan de bak”
  Aan de Bak is een initiatief van Biblionet Groningen. Samen met Sterk Techniek Onderwijs, Kansrijke Groningers en Campus Eemsdelta brengt dit project het onderwijs en het bedrijfsleven samen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
  Onderzoekend en ontwerpend leren stond centraal tijdens de challenges waarbij er een beroep gedaan wordt op de ontwikkeling van de 21 -eeuwse vaardigheden. Daarnaast is hun wereld vergroot door levensechte opdrachten. Dit programma is uitgevoerd in april, mei en juni 2021.

OPBRENGST

De behoeften van de deels nieuw samengestelde werkgroep zijn geconcretiseerd, er wordt van elkaar en met elkaar geleerd en er zijn doelen voor de eerste helft van 2022 vastgesteld.

Middels:

 • werkgroep 3 Talent, Loopbaan & Ambitie vergaderingen

Werkgroepleden14

Medewerkers hebben ‘De careertool’ (een app waarmee leerlingen zichzelf beter leren kennen, zij ontdekken hun kracht en hun valkuilen en bovenal ondersteunt het de leerling, de school en de ouders bij de profielkeuze en beroepskeuze) getest met als resultaat dat deze tool een pilotfase ingaat.

Middels:

 • testen careertool

Medewerkers
20

Leerlingen hebben onderzoekend en ontwerpend geleerd waarbij er een beroep is gedaan op de ontwikkeling van de 21 -eeuwse vaardigheden. Daarnaast is hun wereld vergroot door levensechte opdrachten, in opdracht van bedrijven en instellingen.

Middels:

 • programma ‘Aan de bak’: Challenges

Leerlingen

100

Bedrijven/

instellingen
6

Leerkrachten/
docenten

18

bottom of page