top of page

 

15

docenten

 

320

leerlingen

BEREIK

335

3

TALENT, LOOPBAAN

EN AMBITIE

Opbrengst:

20 medewerkers

BEREIK
1.140

Careertool:
Skillsbooster en TAEMio

De Careertool wordt ingezet om op een toekomstbestendige wijze effectief te werken aan de ontwikkeling van talent, loopbaan en ambitie bij jongeren middels een app. Aan de pilotfase doen 2 VO scholen en 2 MBO scholen mee. Middels deze tool wordt tevens de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn talent, loopbaan en ambitie mede vormgegeven. Deze bestaat uit skillsbooster voor het VO en TAEMio voor het MBO. Deze apps volgen elkaar op in de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Met het gebruik van deze skillsbooster-app leren VO-leerlingen zichzelf beter kennen waarbij leerlingen inzicht verkrijgen in hun capaciteiten en deze gelinkt worden aan de activiteiten die zij dagelijks uitvoeren zowel voor school/bijbaan alsook hobby. Met het gebruik van de TAEMio-app wordt er meer gekeken naar de persoonlijkheidscomponent in relatie tot de gekozen richting en de vaardigheden/skills ten gunste van het toekomstige beroep. Bovenal ondersteunt het de leerling/ student, de school en de ouders bij de profielkeuze en beroepskeuze. De tool zal eind kalenderjaar 2022 gereed zijn en beschikbaar voor de scholen.

In 2021 hebben 20 medewerkers de careertool getest tijdens de eerste werkgroepmeeting en aan de hand daarvan besloten mee te doen aan de pilot.

Opbrengst:

100  leerlingen

4 leerkrachten/docenten

6 bedrijven/instellingen

BEREIK
110

Aan de bak

‘Aan de Bak’ is een initiatief van Biblionet Groningen. Samen met Sterk Techniek Onderwijs en Kansrijke Groningers en Campus Eemsdelta brengt dit project het onderwijs en het bedrijfsleven samen om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. We geloven erin dat het stimuleren van connecties, creativiteit en ondernemerschap tussen alle sectoren de manier is om de regio klaar te maken voor de toekomst. Samen op weg naar een nieuwe scholencampus.

We zetten met het project ‘Aan de Bak’ erop in dat leerlingen, inwoners en instellingen in de regio actief deelnemen aan het gemeenschapsleven en zichzelf ontwikkelen. Hiermee versterken en behouden we de kwaliteit van de regio en bieden we meerwaarde voor de verbetering van leefbaarheid binnen de gemeente Eemsdelta. Het project biedt een educatieve en economische motor en creëert ruimte voor ondernemerschap in de regio. Het project ‘Aan de Bak’ legt verbindingen tussen het onderwijs, het bedrijfsleven, de jonge generatie en de overheid. Bedrijven en overheden profiteren van de nieuwe, frisse kijk van de jeugd op hun innovatie-uitdagingen en profileren zich als innovatieve en maatschappelijk betrokken organisatie. De leerlingen krijgen een beter beeld van de vraagstukken die leven in hun eigen woonomgeving, ze bereiden zich voor op hun toekomst en krijgen de kans vaardigheden te activeren die nodig zijn voor de 21e eeuw.

Het was een succesvolle pilot waarin niet alleen samenwerking tussen PO en VO bewerkstelligd is maar samenwerking met het bedrijfsleven.


De scholen die hebben deelgenomen:

  • CBS de Zaaier Delfzijl, HBK groep 6/7/8 & regulier groep 7/8, 30 leerlingen

  • Kindcentrum de Maar in Spijk, groep 7/8, 40 leerlingen

  • SVOE Theda Mansholt College, klas 2, 30 leerlingen

  • De bedrijven/ instellingen die hebben meegewerkt:         

  • Jimmy’s, Marketing Stad Appingedam, Dubbelslag, Groningen Seaports, Gemeente Eemsdelta, SSPB.

  • Het project ‘Aan de bak’ gaat verder als ‘Challenge the future’.

bottom of page