top of page

Kijk voor de beschrijving van de activiteiten:

Doel:

‘Inspireer en interesseer leerlingen, ouders, leerkrachten en docenten in het PO, VO en MBO voor werk in de regio en arrangeer een aanbod aan activiteiten om contextrijk kiezen mogelijk te maken, denkend aan; gastlessen, stages, workshops en bedrijfsbezoeken’.

RESULTATEN-PICTO.png

4

WERK IN DE REGIO

Ontwikkeling:

 

In 2020 heeft werkgroep ‘Werk in de regio’, bestaande uit mensen uit het onderwijs (PO, VO en MBO), gemeenten (werkpleinen) en partners uit de arbeidsmarkt van de bedrijven/ organisaties: Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Eemsdelta Economische zaken, Ondernemers Kontact Appingedam (OKA), Eemshaven.info, Groningen Seaports, Amasus Shipping, Praktijkcentrum Bouw (SSPB), OpleidingsBedrijfMetaal en Beroepsonderwijs en bedrijfsleven (SBB), de volgende stappen gezet:

 • Samenstelling werkgroep
  De grote groep is teruggebracht naar een kleine kerngroep om daadkrachtiger te kunnen werken met de volgende leden: Arnold Wielenga (Eemshaven.info), Ian Hartman (SBE), Lies Oldenhof (Hanze), Marleen Koolhof (GSP), Jan Veenstra (Gemeente Eemsdelta), Gert de Groot (Landstra & De Groot/ Marketingstad Appingedam), Henry Duinkerken (SBB), Claudia Konert (Sterk Techniek Onderwijs).

 • Afspraken werkgroep
  Middels nieuwsbrieven wordt de grote groep op de hoogte gehouden. Ook wordt de grote groep uitgenodigd voor events en symposia. Er is aandacht voor de doelen, hoe behalen van de doelen en de resultaten.

 • Werkevent Waarkzat uitgesteld
  Het event wil een podium bieden aan de bedrijven uit de regio om zich op een actieve manier te presenteren aan een breder publiek dan wat men over het algemeen gewend is om op die manier mensen te interesseren in wellicht een verandering van werkkring. Er zal ook zeker een podium geboden worden aan het onderwijs en de daaraan gelieerde instellingen om aansluiting te vinden met het bedrijfsleven en hun studenten te helpen aan stageplaatsen en een start te maken van een succesvolle carrière. Kansrijke Groningers benadert de scholen hiervoor. Het event stond op de planning voor april 2020, vervolgens voor september 2020 en is nu wederom uitgesteld naar 2021.

 • Platform Scholen & Bedrijven
  Het Platform is technisch klaar. De wensen van scholen zijn geïnventariseerd (eerst regio Eemsdelta: VO-scholen). 5 studenten van de Hanze hebben een start gemaakt met het maken van een belprotocol (bedrijven/ instellingen benaderen om hun aanbod in het platform te zetten). De warme contacten met bedrijven zijn uitgevraagd bij de VO-scholen. Er is een marketingplan opgesteld. Het script voor de eerste promovideo is klaar. Marloes Borgijink van Mimamedia heeft reeds de opdracht gekregen om de video’s te maken. Er zijn verschillende gesprekken geweest over hoe bedrijven warm te laten lopen voor het Platform en over hoe warm te houden.

 • VR-experience
  De VR-experience voor de sector techniek is in ontwikkeling via Sterk Techniek Onderwijs. Claudia Konert heeft een update gegeven voor deze werkgroep op 29 september. De verwachting is dat in december de eerste kamers (thematisch ingevuld) klaar zullen zijn. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de input van jongeren. Kansrijke Groningers is voornemens om andere sectoren (bijv. de zorg) te ontwikkelen voor deze VR-experience.

 • Gebiedscoöperatie Eemsdelta
  Er is een samenwerking in gang gezet tussen het bedrijfsleven, de gemeenten en het onderwijs in regio Eemsdelta in de vorm van een innovatiewerkplaats in het gebouw van Univé. Op 29 september heeft Lies Oldenhof een update gegeven aan de werkgroep.

 • Vakland Het Hogeland: Een leven lang leren in de praktijk (Voorheen: Leven lang ontwikkelen in Het Hogeland)
  Kansrijke Groningers is partner in deze ontwikkeling. Het onderzoek naar een samenwerking betreffende het Platform Scholen & Bedrijven van KG is gestart. Verder wordt er samengewerkt op het gebied van doorlopende leerlijnen in het PO en VO.

OPBRENGST

Werkgevers in de regio voelen de urgentie om de samenwerking met het onderwijs te intensiveren, zo zien zij het belang van het starten met activiteiten in de bovenbouw van het primair onderwijs.

Middels:

 • Werkgroep 4 meetings, Vakland Het Hogeland meetings

Schoolleiders

Bereik
12

Werkgevers

Bereik
15

Lokale overheid

Bereik
5

Werkgroepleden

Bereik
25

Het Platform Scholen & Bedrijven is technisch af, er is een strategisch plan en een marketingplan opgesteld.

 • Middels:
  Landstra & De Groot en werkgroep 4
   

Platform Scholen & Bedrijven

bottom of page