top of page

Platform Scholen & Bedrijven Noord Groningen - Verbindt leerlingen en werkgevers

 

In het PO, VO en MBO worden voor alle leerlingen activiteiten georganiseerd om contextrijk kiezen mogelijk te maken, denk daarbij aan gastlessen, snuffelstages, workshops, bedrijfsbezoeken etc. Het accent ligt daarbij op het geven van een positief beeld van de (toekomstige) arbeidsmarkt in de regio; waar liggen kansen?

Voor scholen is het niet makkelijk om bedrijven te benaderen voor deze activiteiten, ook is het vanuit de bedrijfskant niet makkelijk om scholen te benaderen. Om deze reden heeft Kansrijke Groningers het Platform Scholen & Bedrijven Noord Groningen ontwikkeld. Dit platform verbindt leerlingen en werkgevers. Het is een soort marktplaats van het aanbod van bedrijven voor het onderwijs. Het is een bibliotheek met vacatures die openbaar is. Bedrijven kunnen zich presenteren en iedereen kan zoeken naar bedrijven. Het Platform heeft een makelaarsfunctie.

In 2021 zal er een campagne gestart worden om de bedrijven te bereiken. Ook is KG voornemens om een coördinator Werk in de regio aan te stellen, die zal fungeren als coördinatiepunt/ loket.

VR-Experience Werk in de regio

Sector Techniek door Sterk Techniek Onderwijs

In 2020 zijn voor Sterk Techniek Onderwijs VR onderwijs modules ontwikkeld. Middels deze modules krijgen leerlingen in het PO en VO de mogelijkheid om verschillende beroepen te ervaren bij bedrijven en sectoren waar zij om verschillende redenen, waaronder veiligheid, normaliter niet zouden kunnen komen. Door leerlingen in VR kennis te laten maken met deze beroepen en sectoren krijgen zij een meer compleet beeld van de verschillende mogelijkheden en arbeidsperspectieven binnen de sector techniek.

Sterk Techniek Onderwijs regio stad Groningen ontwikkelt ook Techniek onderwijs modules in VR. Met hen is overeengekomen dat de modules die ontwikkeld zijn met elkaar uit te wisselen. Hierdoor wordt een voor de leerlingen groter aanbod gecreëerd.

In mei 2021 zullen de eerste 12 modules opgeleverd worden. In de maanden daarna gaan ze werken aan de oplevering van de volgende reeks. Uiteindelijk zullen er 30 modules beschikbaar zijn.

Uitbreiding andere sectoren

Kansrijke Groningers gaat in 2021 modules ontwikkelen van andere sectoren, zoals de zorg.

Vakland Het Hogeland

 

Een leven lang leren in de praktijk

(Voorheen: Leven lang ontwikkelen in Het Hogeland)
Vakland Het Hogeland wil alle inwoners (tussen ‘0 en 100 jaar’) van de gemeente concrete, aantrekkelijke en laagdrempelige faciliteiten bieden om zich te ontwikkelen op diverse vakgebieden. Als basis voor werk of vrijwillgerswerk, als bijscholing, omscholing of verbreding. Via praktisch leren, afwijkend van formele lesprogramma’s. Indien gewenst af te sluiten met bewijs van deelname, certificaat, schoolverklaring of diploma. Dit gebeurt in drie Praktijk Leer & Ontwikkel Centra (PLOCs), werkplekken in het hele gebied en ondersteund door een slimme online activiteitenkaart. In de PLOCs staat het ‘doen’ centraal en stimuleren we eventueel ontluikend ondernemerschap. Vakland Het Hogeland is een programma van de gemeente Het Hogeland dat loopt tot 2025 en mede wordt gefinancierd door het Nationaal Programma Groningen.

Het Vakland initiatief wordt gedragen door de samenwerkende scholen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente. Het is de bedoeling dat inwoners van Het Hogeland, jong en oud, met of zonder werk, zich kunnen oriënteren op en bekwamen in de uiteenlopende vakpraktijken in de regio. Dit trekt werkgelegenheid aan, versterkt jongeren en werkenden in hun ontwikkeling en biedt mensen buiten het arbeidsproces beter de kans als vrijwilliger mee te doen in de maatschappij. Vakland heeft dit initiatief genomen omdat in het traditionele veld van onderwijs en opleidingen een grote groep mensen niet bereikt wordt met het bestaande aanbod.

Kansrijke Groningers is partner in deze ontwikkeling. Het onderzoek naar een samenwerking betreffende het Platform Scholen & Bedrijven van KG is gestart. Verder wordt er samengewerkt op het gebied van doorlopende leerlijnen in het PO en VO.

4

WERK IN DE REGIO

bottom of page