top of page
RESULTATEN-PICTO.png

3

TALENT, LOOPBAAN

EN AMBITIE

Doel:

 

‘Ontwikkel een doorlopende lijn talent- en loopbaanontwikkeling in het PO, VO en MBO met extra aandacht voor het verhogen van het ambitieniveau van leerkrachten, docenten en leerlingen’. 

OPBRENGST

Leerlingen en studenten gebruiken de Skillsbooster, waarin ze zichzelf beter hebben leren kennen, zij hebben hun kracht en hun valkuilen ontdekt, zodat ze betere keuzes hebben gemaakt voor de profielkeuze en beroepskeuze. Zij hebben hun persoonlijkheids- en skillsrapport toegevoegd aan hun portfolio.

Middels:

 • Oplevering app skillsbooster

 • QR t.b.v. de app op het “Platform Scholen & Bedrijven”

 • Testen skillsbooster

 • Skillsbooster maakt onderdeel uit van de LOB leerlijn

leerlingen
20

medewerker
1

Het organiseren van een projectteam voor een ‘werkfestival’ met als doel: ‘Leerlingen maken kennis met bedrijven uit de regio onder andere binnen de sectoren techniek, zorg, horeca en toerisme’.

Middels:

 • Organisatie van WaarkZat koppelen aan Startfest

 • Aanstellen projectleider vanuit het werkplein gemeente Eemsdelta

 • Uitvoer vindt plaats op 14 maart 2024

Medewerkers
(Projectteam)

10

Leerlingen gebruiken de ‘VR game Werk in de regio’, waarmee ze zich oriënteren op het werk in de regio en op de skills behorende bij bepaalde beroepen. Dit verruimt hun blik op loopbaankansen in de eigen regio.

Middels:

 • Maakt onderdeel uit van de LOB leerlijn

 • Training docenten t.b.v. gebruik

Leerlingen
51

medewerkers
5

Leerlingen onderzoeken verschillende beroepen en opleidingsmogelijkheden door loopbaan oriëntatie activiteiten.

Middels:

 • Roadshows

 • Bedrijfsbezoeken

Leerlingen

208

Medewerkers
14

Er vindt afstemming en uitwisseling plaats tussen de PO-, VO- en MBO-scholen op het gebied van LOB.

Middels:

 • werkgroepmeetings van werkgroep 3

Werkgroepleden
14

Project Niet Stapelen Maar Vervangen

Doel:

De scholen die verenigd zijn in Kansrijke Groningers willen de kinderen in onze regio optimale ontwikkelkansen bieden, niet alleen op het gebied van rekenen en taal. Dat kan onder andere door het opdoen van levensechte ervaringen, ook buiten de school; de regio als klaslokaal.

Het plan Niet Stapelen Maar Vervangen wordt uitgevoerd met alle betrokken partijen.

Middels:

 • Gesprekken en meetings met gemeenten, aanbieders en scholen

 • Het verkrijgen van commitment op het adviesrapport van de partners

 • Wekelijkse meetings met projectgroep

medewerkers
75

Voor meer informatie over Niet Stapelen Maar vervangen: https://www.kansrijkegroningers.nl/nsmv

TROTS OP
 • Oplevering app Skillsbooster

UITGELICHT

Skillsbooster

Skillsbooster wordt ingezet om op een toekomstbestendige wijze effectief te werken aan de ontwikkeling van talent, loopbaan en ambitie bij jongeren middels een app. Middels deze tool wordt tevens de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn talent, loopbaan en ambitie mede vormgegeven. Deze bestaat uit skillsbooster voor het VO en het MBO. Met het gebruik van deze skillsbooster-app leren VO-leerlingen en MBO-studenten zichzelf beter kennen waarbij leerlingen/ studenten inzicht verkrijgen in hun capaciteiten en deze gelinkt worden aan de activiteiten die zij dagelijks uitvoeren zowel voor school/bijbaan alsook hobby. In de app wordt er gekeken naar het persoonlijkheidscomponent in relatie tot de gekozen richting en de vaardigheden/skills ten gunste van het toekomstige beroep. Bovenal ondersteunt het de leerling/ student, de school en de ouders bij de profielkeuze en beroepskeuze. De tool is beschikbaar voor alle de scholen.

Zo werkt Skillsbooster

Leerlingen swipen en brengen op een speelse wijze hun persoonlijkheid, interesses, skills, talenten en meer in beeld. Skillsbooster maakt connecties tussen de persoonlijkheid en de talenten, interesses en skills van leerlingen. Op deze manier krijgt iedere leerling unieke tips voor een vervolgopleiding of beroep passend bij zijn of haar persoonlijkheid.

Naast de unieke tips levert Skillsbooster een persoonlijk rapport voor iedere leerling met:

 • Inzicht in eigen gedragsvoorkeuren

 • Sterktes en valkuilen

 • Leer, presteer en stress tips vanuit ActionType

 

Zo test Skillsbooster

Skillsbooster creëert een persoonlijk profiel voor iedere leerling. Dit profiel wordt gevormd met vragen uit wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten zoals de BIG 5 en DISC.

Het persoonlijk profiel wordt aangevuld met vragen vanuit de bekende MBTI vragenlijst, een gouden standaard in het bedrijfsleven.

Ook voor de vragen over hobby’s, skills en interesses is grondig onderzoek gedaan om een juiste aansluiting bij de leerlingen te vinden.

 

Zo start Skillsbooster

 • Meld je aan als school, mentor of loopbaanoriëntatie begeleider.

 • Creëer accounts voor de leerlingen.

 • Download samen met de leerlingen de app via de QR-codes.

 • De leerlingen loggen in en zijn klaar om te swipen!

 • Leer van de uitkomsten en ga in gesprek met de leerling.

 

Voor meer informatie ga naar: https://skillsbooster.nl/

VR-Game Werk in de regio

 

Middels de Virtal Reality-game Werk in de regio krijgen leerlingen in het PO, VO en MBO de mogelijkheid om verschillende beroepen uit de regio te ervaren waar zij om verschillende redenen, waaronder veiligheid, normaliter niet zouden kunnen komen. Hierdoor krijgen zij een meer compleet beeld van de verschillende mogelijkheden en arbeidsperspectieven binnen de verschillende sectoren binnen de regio.

Er zijn 2 componenten in VR-game:

a) kansrijke beroepen in de regio

b) onderzoekende opdrachten/games t.b.v. onderzoekend en ontwerpend leren waarbij recht wordt gedaan aan de vaardigheden computational thinking, abstract redeneren, oplossingsgericht denken, algoritmisch denken en samenwerkend leren. Hierdoor ontstaat verdieping en een goede aansluiting met het onderwijs.
Sterk Techniek Onderwijs Noord Groningen heeft kamers voor deze VR-game ontwikkeld voor de sector techniek. Sterk Techniek Onderwijs regio stad Groningen en regio Assen hebben ook kamers ontwikkeld voor deze game. Er is afgesproken om kamers die ontwikkeld worden uit te wisselen. Hierdoor wordt voor de leerlingen een groter aanbod gecreëerd. In totaal zijn er 40 kamers ontwikkeld.

Kansrijke Groningers heeft 12 kamers ontwikkeld. In deze modules zijn de volgende thema’s te beleven:

 • Urban agriculture

 • Traumaheli

 • Informatie Technologie

 • Apotheek

 • Machinist trein en verkeersregelaar spoor

 • CSI

 • Mondhygiënist

 • OK-assistent

 • Medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken (MRI)

 • Consumer Due Diligence (CCD)

 • Ruimtelijke ordening en omgeving

 • Laboratoriumtechnieken

 • Panic room

 • Warmtepomp installatie

 • Logistiek en transport

 • Skillsbooster
   

Verder is de VR-game uitgebreid op het LOB-component middels Skillsbooster. Leerlingen kunnen eerst de skillsbooster doen in de VR-game. Hierdoor weten de leerlingen welke skills ze bezitten. Aan de hand van deze uitkomsten krijgen leerlingen kamers voorgesteld die aansluiten bij de uitkomsten. Ook kunnen leerlingen hun eigen, natuurlijke voorkeuren beleven of met vrienden mee die hen een ruimte willen laten zien. Het kan wel zo zijn dat Skillsbooster komt met een voorstel waar een leerling zelf nog niet aan had gedacht. Dit maakt het een waardevolle aanvulling.

Tevens wordt er in het programma Talent Loopbaan en Ambitie, gewerkt aan de implementatie van VR in het LOB-programma van de VO-scholen.

bottom of page