top of page

Kijk voor de beschrijving van de activiteiten:

RESULTATEN-PICTO.png

3

TALENT, LOOPBAAN

EN AMBITIE

Doel:

‘Ontwikkel een doorlopende lijn talent- en loopbaanontwikkeling in het PO, VO en MBO met extra aandacht voor het verhogen van het ambitieniveau van leerkrachten, docenten en leerlingen’. 

Ontwikkeling:

 

In 2020 heeft werkgroep ‘Talent, Loopbaan en Ambitie’, bestaande uit leerkrachten, mentoren, decanen en leidinggevenden uit het PO, VO en MBO, de volgende stappen gezet:

 • ‘Pilot Talent, Loopbaan en Ambitie: ambitiegesprekken en digitaal talentenportfolio’.
  De ervaringen worden gedeeld in de werkgroep.

 • Acties naar PO-scholen om het aanbod onder de aandacht te brengen.
  De voorzitter heeft een aantal keren via een mailing scholen gevraagd of ze geïnteresseerd zijn voor het aanbod: trainingen ambitiegesprekken, visie en de invoering van het digitaal portfolio.
  Er zijn geen aanmeldingen gekomen. De scholen waren opgeslokt door het online-lesgeven.

 • Ontwikkelingen op het gebied van LOB in het VO (verhogen van ambitieniveau van leerkrachten/ docenten/ leerlingen; voeren van ambitiegesprekken; digitale portfolio’s):
  TMC en RKS: digitaal dossier van Intergrip is in ontwikkeling: in de komende tijd worden de LOB-coördinatoren getraind en daarna de mentoren.

 • Plannen VO-MBO
  TMC: er is overleg geweest om de mogelijkheden te verkennen hoe onze vierde klas leerlingen op de MBO scholen binnen kunnen krijgen zodat ze een goede keuze kunnen maken voor hun vervolgopleiding. In Appingedam zijn ze (na overleg natuurlijk) welkom. Helaas door Corona komt dit nu niet van de grond.

  Een ander idee was om de leerlingen centraal aan te laten melden voor een meeloop-dag in Groningen zodat leerlingen ook daadwerkelijk heen gaan, niet afhankelijk van of de ouders mee willen / het kunnen financieren.  Ook hier als gevolg van Corona kan dit niet doorgaan.

OPBRENGST

Ambities en talenten zijn onderwerp van gesprek tijdens driehoekgesprekken in het PO

Middels:

 • Driehoekgesprekken: gesprek tussen leerling, ouder en leerkracht. Ambities en talenten zijn onderwerp van gesprek, vaak aan de hand van een digitaal portfolio.

Leerkrachten
71

Leerlingen

1069

De VO-leerling

 • is eigenaar van zijn/ haar onderwijsleerproces

 • heeft een belangrijke rol in het leerling-ouder-mentor gesprek

 • presenteert zijn/ haar voortgang aan ouders

Middels:

 • Reflectiebrieven, leerling-presentaties a.d.h.v. een talentenportfolio, leerlingen stellen eigen doelen.
   

De aantallen zijn lager dan vorig jaar, dit komt i.v.m. de herindeling van gemeenten. In 2019 was het gebied nog DEAL (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum), in 2020 DAL (Eemsdelta).

Docenten
29

Leerlingen

432

PO, VO en MBO werken samen aan het ontwikkelen van een doorgaande lijn ‘talent- en loopbaanontwikkeling in het PO, VO en MBO met extra aandacht voor het verhogen van het ambitieniveau van leerkrachten, docenten en leerlingen’. Zo zijn er plannen dat het VO en MBO samen optrekken in de oriëntatie op het MBO voor 4de klassers van het VO.

Middels:

 • werkgroep 3 Talent, Loopbaan & Ambitie vergaderingen.

Werkgroepleden

18

bottom of page