top of page

 

15

docenten

 

320

leerlingen

BEREIK

335

3

TALENT, LOOPBAAN

EN AMBITIE

BEREIK

71  leerkrachten

1069  leerlingen

BEREIK
1140

Noordkwartier en Marenlandscholen (PO):

Leerling is deelnemer in driehoekgesprek

Op 28 van de 31 scholen is de leerling deelnemer in het driehoekgesprek (ouder-kind-leerkracht gesprek). Het gesprek wordt met de leerling voorbereid. Ouders zijn vooraf geïnformeerd over het driehoekgesprek en kunnen ook een deel van de voorbereiding met het eigen kind doen. Het gesprek gaat over het kind, gaat over jezelf en betekent dat er op basis van een aantal kind kenmerken vragen zijn en een gesprek kan worden gevoerd.

Talenten en ambities in digitaal portfolio en onderwerp van gesprek

Op 11 van de 31 scholen wordt er gebruik gemaakt van een digitaal portfolio voor de leerlingen waarin talenten en ambities een plek hebben. De leerlingen kunnen o.a. hun talenten en ambities weergeven in dit portfolio. Op 9 scholen wordt dit portfolio gebruikt tijdens de driehoekgesprekken. CBS De Triangel wordt hieronder uitgelicht.

Pilot Talent, Loopbaan en Ambitie: ambitiegesprekken en digitaal talentenportfolio

Op De Triangel draait de pilot ‘Talent, Loopbaan en Ambitie’. In januari 2020 heeft het team een training gevolgd over het voeren van ambitiegesprekken met leerlingen aan de hand van de 5 loopbaancompetenties van prof. M. Kuijpers. Dit was een zinvolle training. We hebben met elkaar de gesprekken geoefend. Het was onze bedoeling om met kind, ouder en leerkracht een ambitiegesprek op school te plannen. Vanwege de corona is niet doorgegaan.

In 2020 hebben we de volgende onderdelen van het digitaal portfolio met de leerlingen behandeld:

 • Start: beginpagina van het kind. Foto van het kind en vragen over hobby’s en vrienden.

 • Zo ben ik, mogelijke uitkomsten zijn:
  Ik denk aan andere kinderen
  Ik wil graag leren
  Ik kom voor mezelf op
  Ik houd rekening met anderen
  Ik durf contact te maken met anderen

De kinderen vullen een ‘metertje’ in om de schaal aan te geven. De leerkracht geeft ook antwoord op deze vragen. De leerkracht is met de kinderen hierover in gesprek geweest. Vooral over de vragen waarvan de antwoorden van de leerling en leerkracht van elkaar afwijken.

 • Zo werk ik, bestaat uit de volgende items:
  Mijn werktempo is
  Hoe goed kan ik mij concentreren
  Ik help een ander
  Samenwerken
  Kritisch op mezelf
  Ervaringen delen met anderen
  Kritisch op anderen

Dit wordt ook door leerling en leerkracht ingevuld. Ook over deze vragen zijn de leerkracht en het kind in gesprek geweest. In 2020 nog zonder ouders helaas.

 

Ervaringen van de leerkrachten: De gesprekken die de leerkrachten met de leerlingen hebben gevoerd typeren ze als mooie gesprekken over de manier van leren van de kinderen.

 

BEREIK

15 docenten

320 leerlingen

BEREIK
335

Dollard College Woldendorp
(VMBO/ HAVO/ VWO):

Daltonbrief

Op het Dollard College schrijven leerlingen hun eigen Daltonbrief (reflectiebrief). Deze reflectiebrief gaat over resultaten en persoonlijke ontwikkeling (vaardigheden en competenties). Talenten voor verschillende vakgebieden worden hierin belicht. De leerling is gespreksleider in het mentor-ouder-kindgesprek. Vanaf 2020 presenteert de leerling zijn reflectiebrief tijdens dit driehoekgesprek. De mentor heeft een coachende en reflecterende rol.

 

Digitaal portfolio: laat zien waar je trots op bent!

Op het Dollard College werken de leerlingen met een digitaal portfolio. Zij kunnen in een Facebook-achtige omgeving (Yubu) laten zien waar ze trots op zijn. Medeleerlingen kunnen elkaar een pluim geven. Het portfolio is onderwerp van gesprek tijdens de oudergesprekken.

 

BEREIK

14 docenten

112 leerlingen

BEREIK
126

George Martens School (Praktijkonderwijs):

Leerlingen stellen eigen doelen

Op de George Martens School is het eigenaarschap van leerlingen betreffende het leerproces groot. Leerlingen stellen eigen doelen in hun eigen Individueel Ontwikkelingsplan. Zij evalueren deze doelen met de mentor en stellen weer nieuwe doelen. Vanaf 2020 ontvangen de leerlingen een pro-diploma. In de diplomeringsgesprekken komen de leerlingen met bewijzen die zij uit hun eigen portfolio halen. Eigenaarschap bij leerlingen wordt versterkt door ouders bij het onderwijs te betrekken.

 

Gepersonaliseerd leren

Voor elke leerling wordt een individuele leerroute opgezet: om het gepersonaliseerde leren in de school te versterken wordt gewerkt met het digitale programma Profijt. Profijt is een systeem dat de docent in staat stelt diverse doelen samen te bundelen tot een individueel traject dat te koppelen is aan een leerling. Leerlingen kunnen voor zichzelf doelen formuleren om vervolgens met die doelen de school in te gaan en daar aan te werken. Werken met Profijt versterkt de leerlingen in hun intrinsieke motivatie en maakt de leerling meer gericht op zijn eigen doel en verantwoordelijkheid binnen de school.

 

Talenten zijn onderwerp van gesprek

Talenten zijn onderwerp van gesprek tussen docenten en leerlingen op de George Martens School. Docenten zorgen ervoor dat zij aan het begin van de schoolloopbaan de talenten van hun leerlingen in beeld krijgen en bespreken deze talenten met hun leerlingen.

bottom of page