top of page

Kijk voor de beschrijving van de activiteiten:

Doel:

‘Ontwikkel een doorlopende lijn talent- en loopbaanontwikkeling in het PO, VO en MBO met extra aandacht voor het verhogen van het ambitieniveau van leerkrachten, docenten en leerlingen’. 

Ontwikkeling:

In 2018 en 2019 heeft werkgroep ‘Talent, Loopbaan en Ambitie’, bestaande uit leerkrachten, mentoren, decanen en leidinggevenden uit het PO, VO en MBO, de volgende stappen gezet:

 • Good practises zijn gedeeld in de werkgroepmeetings. Dit om van elkaar te leren en om het onderwijs beter op elkaar te laten aansluiten. Zo zijn er formats van driehoekgesprekken (kind-ouder-leerkracht/ mentor-gesprekken) met elkaar gedeeld waarin nadrukkelijk het perspectief van de leerling/ student (ambitie) aan de orde komt.

Er zijn afspraken gemaakt over een doorgaande lijn PO, VO en MBO betreffende loopbaanontwikkeling:

 • De 5 loopbaanvragen, geformuleerd door prof. M. Kuijpers, zijn leidend op de scholen.

 • Portfolio: Scholen gaan werken met een digitaal portfolio waarin talenten en ambities een centrale rol hebben.

 • Visie: Leerkrachten- en docententeams zullen een visie ontwikkelen op het gebied van loopbaanontwikkeling met aandacht voor het verhogen van het ambitieniveau.

 • Training ambitiegesprekken: Leerkrachten en docenten zullen getraind worden in het voeren van driehoek-ambitiegesprekken.

 • Rol van leerling in driehoekgesprekken: Leerlingen staan centraal tijdens de driehoekgesprekken. De leerling presenteert aan ouders en leerkracht/ mentor, aan de hand van het digitale portfolio, zijn/ haar loopbaanontwikkeling (waar is de leerling trots op, waar liggen zijn/ haar ambities,  wat wil hij/ zij nog leren/ ontdekken)

 • Portfolio mee naar vervolgonderwijs: Een samenvatting van het portfolio zal gedeeld gaan worden met het vervolgonderwijs (mits er toestemming is).

 • CV: Het doel is om het portfolio mee te laten reizen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs en van voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs. Het portfolio is voor de leerling uiteindelijk de start van zijn/ haar curriculum vitae (CV).

OPBRENGST

Ambities en talenten zijn onderwerp van gesprek tijdens driehoekgesprekken in het PO

Middels: Driehoekgesprekken: gesprek tussen leerling, ouder en leerkracht. Ambities en talenten zijn onderwerp van gesprek, vaak aan de hand van een digitaal portfolio.

Doelgroep

Leerkrachten

Doelgroep

Leerlingen

Bereik

71

Bereik

1069

De VO-leerling

 • is eigenaar van zijn/ haar onderwijsleerproces

 • heeft een belangrijke rol in het leerling-ouder-mentor gesprek

 • presenteert zijn/ haar voortgang aan ouders

Middels: Reflectiebrieven, leerling-presentaties a.d.h.v. een talentenportfolio, leerlingen stellen eigen doelen.

Doelgroep

Docenten

Doelgroep

Leerlingen

Bereik

76

Bereik

1581

RESULTATEN-PICTO.png

3

TALENT, LOOPBAAN

EN AMBITIE

bottom of page