top of page

 

15

docenten

 

320

leerlingen

BEREIK

335

3

TALENT, LOOPBAAN

EN AMBITIE

BEREIK

71  leerkrachten

1.069 leerlingen

BEREIK
1.140

Noordkwartier en Marenlandscholen (PO):

Leerling is deelnemer in driehoekgesprek

Op 28 van de 31 scholen is de leerling deelnemer in het driehoekgesprek (ouder-kind-leerkracht gesprek). Het gesprek wordt met de leerling voorbereid. Ouders zijn vooraf geïnformeerd over het driehoekgesprek en kunnen ook een deel van de voorbereiding met het eigen kind doen. Het gesprek gaat over het kind, gaat over jezelf en betekent dat er op basis van een aantal kind kenmerken vragen zijn en een gesprek kan worden gevoerd.

Talenten en ambities in digitaal portfolio en onderwerp van gesprek

Op 11 van de 31 scholen wordt er gebruik gemaakt van een digitaal portfolio voor de leerlingen waarin talenten en ambities een plek hebben. De leerlingen kunnen o.a. hun talenten en ambities weergeven in dit portfolio. Op 9 scholen wordt dit portfolio gebruikt tijdens de driehoekgesprekken. CBS De Triangel wordt hieronder uitgelicht.

Leerkrachten van Marenlandscholen vergroten het eigenaarschap op leerproces bij leerlingen (d.m.v. training: effectieve leergesprekken)

In het najaar van 2019 hebben 16 medewerkers (van 6 scholen) deelgenomen aan de training effectieve leergesprekken.

CBS De Triangel (PO):

Pilot Talent, Loopbaan en Ambitie: ambitiegesprekken en digitaal talentenportfolio

Op De Triangel draait de pilot ‘Talent, Loopbaan en Ambitie’. Allereerst heeft het leerkrachtenteam een visie ontwikkeld op talent- en loopbaanontwikkeling, middels een training van Jan Willem Bruil (LOB@school). In de visie zijn de 5 loopbaancompetenties van Prof. M. Kuijpers leidend, dit i.v.m. het vervolgonderwijs, daar krijgen de leerlingen er ook weer mee te maken en zo zijn ze optimaal voorbereid. Tijdens de training is er een koppeling gemaakt met het digitale portfolio.

Intussen is het leerkrachtenteam geschoold in het gebruiken van het digitale portfolio (MijnPortfolio van Mijnrapportfolio). Het team heeft keuzes gemaakt in welke onderdelen ze gaan gebruiken en hoe en wanneer ze deze gaan gebruiken. Vervolgens vullen de leerlingen het portfolio met talenten, vaardigheden en ambities.

In begin 2020 wordt het team getraind in het voeren van reflectieve driehoek-ambitiegesprekken, wederom door Jan Willem Bruil. De leerkrachten leren hoe zij op een goede manier een driehoekgesprek (ouder-kind-leerkracht gesprek) kunnen voeren waarbij het kind een belangrijke rol heeft. Kinderen kunnen al heel jong vertellen waar ze goed in zijn en waarom. Ook stimuleren leerkrachten op deze manier de leerlingen om na te denken over hun ambities en betrekken zij ouders bij dit proces. Het digitale portfolio is het middel dat gebruikt wordt tijdens deze gesprekken. De leerling presenteert a.d.h.v. het portfolio zijn/haar eigen ontwikkeling (talenten en ambities).

 

BEREIK

15 docenten

320 leerlingen

BEREIK
335

Dollard College Woldendorp
(VMBO/ HAVO/ VWO):

Daltonbrief

Op het Dollard College schrijven leerlingen hun eigen Daltonbrief (reflectiebrief). Deze reflectiebrief gaat over resultaten en persoonlijke ontwikkeling (vaardigheden en competenties). Talenten voor verschillende vakgebieden worden hierin belicht. De leerling is gespreksleider in het mentor-ouder-kindgesprek. Vanaf 2020 presenteert de leerling zijn reflectiebrief tijdens dit driehoekgesprek. De mentor heeft een coachende en reflecterende rol.

Digitaal portfolio: laat zien waar je trots op bent!

Op het Dollard College werken de leerlingen met een digitaal portfolio. Zij kunnen in een Facebook-achtige omgeving (Yubu) laten zien waar ze trots op zijn. Medeleerlingen kunnen elkaar een pluim geven. Het portfolio is onderwerp van gesprek tijdens de oudergesprekken.

 

BEREIK

52 docenten

1.153 leerlingen

BEREIK
1.205

Het Hogeland College

(VMBO/ HAVO/ VWO):

Leerling-presentaties a.d.h.v. een talentenportfolio

Op het Hogeland College in Wehe den Hoorn staat de leerling centraal tijdens de portfoliogesprekken met ouders en mentor. De leerling krijgt vooral de gelegenheid om te vertellen waar hij/zij trots op is aan de hand van het digitale portfolio (Peppels).

Reflectiebrief   

Op het Hogeland College in Warffum bereiden leerlingen het ouder-kind-mentorgesprek voor in de coachuren aan de hand van een reflectieverslag. Ze nodigen hun ouders uit voor het 10-minutengesprek. Tijdens het gesprek is de leerling de leider van het gesprek. De leerling legt uit waarom ze bijeen zijn en vertelt hoe hij/zij er voor staat en wat de afspraken zijn voor de toekomst. Ouders en studiecoach kunnen dan aanvullen en vragen stellen.

Docenten geschoold in: gespreksvoering ‘ontdek je talent’

15 docenten zijn geschoold in het voeren van LOB-gesprekken. Deze training was gericht op het voeren van loopbaangesprekken waarbij het doel vooral is dat de leerlingen hun talenten leren ontdekken. Tijdens deze gesprekken staan drie vragen centraal: Waar ben je goed in? Wat maak je af? Waarvoor krijg je applaus? De ervaringen van deze docenten zijn positief. De docenten en de leerlingen merken dat dit soort gesprekken een andere invalshoek hebben dan veel andere leerling-gesprekken. Het gaat om een positieve invalshoek: waar ben je goed in, wat wil je?

 

BEREIK

docenten

108 leerlingen

BEREIK
117

George Martens School (Praktijkonderwijs):

Leerlingen stellen eigen doelen

Op de George Martens School is het eigenaarschap van leerlingen betreffende het leerproces groot. Leerlingen stellen eigen doelen in hun eigen Individueel Ontwikkelingsplan. Zij evalueren deze doelen met de mentor en stellen weer nieuwe doelen. Vanaf 2020 zal de leerling consequent deel uitmaken van het mentor-oudergesprek. De leerling gaat zijn eigen voortgang presenteren tijdens het leerling-ouder-mentorgesprek. Eigenaarschap bij leerlingen wordt bereikt door ouders bij het onderwijs te betrekken.

Gepersonaliseerd leren

Voor elke leerling wordt een individuele leerroute opgezet: om het gepersonaliseerde leren in de school te versterken wordt gewerkt met het digitale programma Profijt. Profijt is een systeem dat de docent in staat stelt diverse doelen samen te bundelen tot een individueel traject dat te koppelen is aan een leerling. Leerlingen kunnen voor zichzelf doelen formuleren om vervolgens met die doelen de school in te gaan en daar aan te werken. Werken met Profijt versterkt de leerlingen in hun intrinsieke motivatie en maakt de leerling meer gericht op zijn eigen doel en verantwoordelijkheid binnen de school.

Talenten zijn onderwerp van gesprek

Talenten zijn onderwerp van gesprek tussen docenten en leerlingen op de George Martens School. Docenten zorgen ervoor dat zij aan het begin van de schoolloopbaan de talenten van hun leerlingen in beeld krijgen en bespreken deze talenten met hun leerlingen.

bottom of page