top of page

* Kijk voor de beschrijving van de activiteiten:

* Kijk voor de beschrijving van de activiteiten:

Intro:

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Ieder kind moet zich volledig kunnen ontwikkelen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mag geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind.

Doel:

‘Ontwikkel een doorgaande coach-/begeleidingslijn PO-VO-MBO en arrangeer een aanbod aan activiteiten die kansengelijkheid bevorderen’.

 

Specifieke doelgroep:

Leerlingen die vanuit de thuissituatie niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben in hun onderwijsloopbaan en daarmee het risico lopen op afstromen, uitvallen of uitstromen op een lager niveau dan ze gezien hun capaciteiten zouden kunnen.

OPBRENGST

ONDERWIJS

MEDEWERKERS

Onderwijs medewerkers voelen de urgentie en maken beleid betreffende kansenongelijkheid

Middels:

  • Gelijke kansen meetings op de scholen: Noordkwartier/ Marenland, Theda Mansholt College, Dollard College en Noorderpoort Appingedam.

  • Aanstellen van Gelijke Kansen Coördinatoren die zich o.a. bezig (gaan) houden met: coaching van leerkrachten en leerlingen NK/ML*, huiswerkbegeleiding (TMC), Gelijke Kansen Voorzieningen (DC)*, organiseren van activiteiten om de wereld van de studenten te vergroten (NP).

Doelgroep

Onderwijs medewerkers

Bereik

43

Bewustwording wat betreft de gevolgen van het opgroeien in armoede is vergroot en de urgentie wordt gevoeld en er is een gezamenlijk aanpak besproken.

Middels: Meeting met CMO-Stamm over armoede met beleidsontwikkelaars, leidinggevenden en gelijke kansen coördinatoren.

Doelgroep

Onderwijs medewerkers

Bereik

7

Leerkrachten zijn:

  • zich bewust geworden van de risico’s betreffende onderadvisering.

  • geconfronteerd met de cijfers van onderadvisering (eye-opener) en voelen de urgentie dat ze er iets mee moeten.

Middels: Gelijke Kansen Conferentie ‘onder-advisering’ voor leerkrachten (BB) in het PO*

Doelgroep

Leerkrachten

Bereik

51

Leerkrachten worden gecoacht in het proces van doorverwijzing van PO naar VO.

Middels: coachingstraject voor leerkrachten van groep 7/8*

Doelgroep

Leerkrachten

Bereik

2

Er is een begin gemaakt met het versterken van de relatie tussen het PO en VO betreffende de overgang van PO naar VO. Heroverwegingen en bijstellingen bij het bepalen van het VO advies is onderwerp van gesprek.

Middels: Meeting: PO meets VO (georganiseerd door Werkgroep van PO naar VO)

Doelgroep

Onderwijs

medewerkers

Bereik 

52

Doelgroep

Werkgroep van

PO naar VO

Bereik 
8

OPBRENGST

LEERLINGEN/

STUDENTEN

De kansen van leerlingen/ studenten zijn vergroot.

Middels:

  • Coaching in PO, VO en MBO*

  • Deelname aan Masterclass Pro en Junior Master Class, Weekendschool Petje af Hogeland, Gelijke Kansen Voorzieningen, Doorstroomprogramma, Time-out- en heroriënteringstrajecten en Maatwerktrajecten*.

Doelgroep

Leerlingen/studenten

Bereik

519

RESULTATEN-PICTO.png

3

GELIJKE KANSEN

bottom of page