top of page
RESULTATEN-PICTO.png

2

ONDERNEMEN

Doel:

‘Ontwikkel een doorlopende lijn ‘Ondernemerschap en ondernemend gedrag’ in het PO, VO en MBO en zorg dat deze lijn een blijvende plek krijgt in het curriculum’. Verrijk hierbij het onderwijs met ‘Gastlessen van Ondernemers’ en praktische ondernemerschaps-programma’s; Vakantie Eiland, Pop-Up Store, Yes en Junior Company. ‘Jong Ondernemen’ is de leverancier van deze programma’s.

Ontwikkeling:

 

In 2021 heeft werkgroep ‘Ondernemen’, bestaande uit leerkrachten en docenten uit het PO, VO en MBO in samenwerking met Jong Ondernemen, de volgende stappen gezet:

 • VO-scholen van start
  Rode draad door 2021 is toch wel online lessen verzorgen i.v.m. lockdowns door Covid-19. Dat heeft een aantal projecten tijdelijk stil gelegd, echter heeft ook de toegevoegde waarde van de online programma’s van Jong Ondernemen zichtbaar gemaakt voor de docenten.

 • Een goede start in januari
  RPCL te Appingedam is in januari van start gegaan met Junior Company. Er werd een combinatie tussen online en offline momenten gezocht om de leerlingen het ondernemen bij te brengen. In de maand april is er een wisseling geweest van docententeam. Zij hebben het programma met succes weten af te ronden
  De Rutger Kopland School is in mei gestart met YES!

 • Ondernemen op de nieuwe Campus Eemsdelta
  Er is een werkgroep ondernemen geïnitieerd met docenten uit VO Eemsdelta en het Noorderpoort. Zij hebben gezamenlijk een plan ondernemen opgesteld voor de Campus Eemsdelta

 • Programma YES krijgt de voorkeur
  Wat wel een feit is dat het programma Junior Company bij een aantal scholen niet werd gecontinueerd maar dat men overstapte naar het programma YES!. Vooral voor VMBO toch een wat eenvoudiger programma voor leerlingen en docenten om in een online tijdperk te implementeren.

 • Instructiefilms in de maak
  Om docenten goed te kunnen ondersteunen worden er instructiefilms gemaakt van zoals de PO als VO programma’s. Door deze instructiefilms worden de docenten minder afhankelijk van gastdocenten.

 • Lokale ondernemers worden coach
  Lokale ondernemers gaan als praktijk begeleiders de jonge ondernemers coachen bij het runnen van hun bedrijfjes. Per school worden individuele ondernemers aan een bedrijfje gekoppeld. Hier kan het platform ook effectief voor worden ingezet.

 • Uitstel van het ondernemersevent
  Organiseren van het Ondernemers Event waarbij jonge ondernemers hun producten en diensten presenteren aan hun doelgroep. Dit event is uitgesteld. Event staat nu gepland voor mei 2022.

 • Inspiratiesessie Vakantie Eiland en Pop-Up Store
  Binnen het PO wordt een inspiratiesessie georganiseerd over Vakantie Eiland en Pop-Up Store om meer docenten enthousiast te maken om deel te nemen aan deze programma’s

OPBRENGST

Docenten binnen het VO kunnen effectieve lessen verzorgen waarmee ondernemerschapsvaardigheden bij leerlingen worden ontwikkeld en zij ook het vak ‘ondernemen’ met plezier en succes inhoud geven.

Middels:

 • trainingen in programma’s YES! en Junior Company.

docenten

18

Leerlingen hebben ondernemersvaardigheden ontdekt waardoor ze een ondernemende houding hebben ontwikkeld.

Middels:

 • het actief deelnemen aan de programma’s YES! en Junior Company

leerlingen (vo)
160 

Yes: per school aantal leerlingen:

Rutger Kopland
60

Dollard College
12

Junior Company: per school aantal leerlingen:

Theda Mansholt College
18

Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum
15+15

Hogeland College Warffum

40

Er is meer aandacht gekomen binnen de deelnemende scholen voor ‘ondernemerschapsonderwijs’.

Middels:

 • deelname aan werkgroep 2 Ondernemen vergaderingen

werkgroepleden8

De verbinding tussen onderwijs en ondernemen in de regio wordt versterkt door ondernemers te betrekken bij de ondernemerschap programma’s

Middels:

 • gastlessen te verzorgen/ bedrijfsbezoeken / als praktijk coaches aan teams te koppelen

Ondernemers5

Leerlingen zijn geïnspireerd over hoe ze aan de slag kunnen gaan met hun Junior Company, een brainstorm kunnen organiseren, investeerders kunnen werven of hoe ze aan de slag kunnen gaan met promotie en verkoop van hun producten of diensten.

Docenten werden geïnspireerd over hoe zij een succes kunnen maken van het programma Junior Company.

Middels:

 • Start Up Festival van Jong Ondernemen in Utrecht

Leerlingen
12

Docent
1

bottom of page