top of page
RESULTATEN-PICTO.png

2

ONDERNEMEN

Doel:

‘Ontwikkel een doorlopende lijn ‘Ondernemerschap en ondernemend gedrag’ in het PO, VO en MBO en zorg dat deze lijn een blijvende plek krijgt in het curriculum’. Verrijk hierbij het onderwijs met ‘Gastlessen van Ondernemers’ en praktische ondernemerschaps-programma’s; Vakantie Eiland, Pop-Up Store, Yes en Junior Company. ‘Jong Ondernemen’ is de leverancier van deze programma’s.

Ontwikkeling:

 

In 2020 heeft werkgroep ‘Ondernemen’, bestaande uit leerkrachten en docenten uit het PO, VO en MBO in samenwerking met Jong Ondernemen, de volgende stappen gezet:

 • Meer VO-scholen van start
  Rode draad door 2020 is toch wel online lessen verzorgen i.v.m. lockdowns door Covid-19. Dat heeft een aantal projecten stil gelegd, echter heeft ook de toegevoegde waarde van de online programma’s van Jong Ondernemen zichtbaar gemaakt voor de docenten. In tegenstelling tot de verwachtingen zijn er in september 2020 dan ook meer scholen gestart met het programma.

 • Een goede start in januari
  De start van 2020 begon proactief door veel scholen binnen de regio te benaderen om deel te nemen aan de programma’s. De eerste scholen waren enthousiast van start gegaan en leerlingen ontwikkelden hun eerste producten en diensten. Het bedrijfsleven ging aanhaken en verzorgden de eerste gastlessen. Dit gebeurde o.a. op de Rutger Kopland School. Vier ondernemers uit de regio hebben een bedrijfspresentatie gegeven, vervolgens hebben de Junior Companies hun bedrijfsideeën gepitcht en feedback gevraagd van de ondernemers. Voor het hele bericht zie het nieuwsbericht ‘Leerlingen voortgezet onderwijs runnen hun eigen bedrijf met ‘Junior Company’ en de video.

 • Programma’s stilgelegd en uitgesteld
  In het eerste kwartaal maakte de Kindergemeenteraad van Appingedam de keuze om aan het programma Pop-Up Store een subsidie te verstrekken. Dit was dan ook de laatste fysieke bijeenkomst tot juni 2020. Door de overschakeling van fysiek naar online lessen zijn programma’s stil gezet of doorgeschoven naar latere momenten.

 • Starten in september
  In tussentijd zijn we wel in gesprek gebleven met scholen om het programma na de zomer op te gaan starten. En dat resulteerde wel in een proactieve houding van de docenten om wel te gaan starten in september. Er was ook meer gewenning bij de docenten om online lessen te verzorgen en acceptatie bij leerlingen dat het even anders gaat dan normaal.

 • Programma YES krijgt de voorkeur
  Wat wel een feit is dat het programma Junior Company bij een aantal scholen niet werd gecontinueerd maar dat men overstapte naar het programma YES!. Vooral voor VMBO toch een wat eenvoudiger programma voor leerlingen en docenten om in een online tijdperk te implementeren.

 • Later starten van programma’s
  Door de lockdown perioden hebben scholen ook hun start moment uitgesteld naar Q1 van 2021. Daardoor starten veel YES! programma’s in het eerste kwartaal.

 • Instructiefilms in de maak
  Om docenten goed te kunnen ondersteunen worden er instructiefilms gemaakt van zoals de PO als VO programma’s. Door deze instructiefilms worden de docenten minder afhankelijk van gastdocenten.

 • Opbrengsten 2020 in beeld
  Voor de opbrengsten van 2020 die deels uitgevoerd worden in 2021 hebben we een video gemaakt. Zie het nieuwsbericht: 1.530 leerlingen ondernemender! En de video

 • Financiering vanuit de Economic Board Groningen
  Met de Economic Board Groningen (EBG) hebben we 1 december 2020 de eindafrekening opgesteld omdat zij de onderwijsprogramma’s volledig wil overdragen aan KG. De nog overgebleven financiële middelen die in het verleden zijn toegezegd zijn overgemaakt naar onze vereniging. We zijn de EBG zeer dankbaar voor de bekostiging van het programma Ondernemen.

OPBRENGST

Leerkrachten en docenten binnen VO en PO kunnen effectieve lessen verzorgen waarmee ondernemerschapsvaardigheden bij leerlingen worden ontwikkeld en zij ook het vak ‘ondernemen’ met plezier en succes inhoud geven.

Middels:

 • trainingen in programma’s Pop-Up Store, Vakantie eiland, YES! en Junior Company.

leerkrachten/docenten

211

Leerlingen hebben ondernemersvaardigheden ontdekt waardoor ze een ondernemende houding hebben ontwikkeld.

Middels:

 • het actief deelnemen aan de programma’s YES! en Junior Company

Terra
23

HHC Winsum
8

TMC

23

RKS 
37

Totaal leerlingen

91

Er is meer aandacht gekomen binnen de deelnemende scholen voor ‘ondernemerschapsonderwijs’.

Middels:

 • deelname aan werkgroep 2 Ondernemen vergaderingen

werkgroepleden12

De verbinding tussen onderwijs en ondernemen in de regio wordt versterkt door ondernemers te betrekken bij de ondernemerschap programma’s

Middels:

 • gastlessen te verzorgen/ bedrijfsbezoeken / als praktijk coaches aan teams te koppelen

Ondernemers12

bottom of page