top of page

Grootste ICT-onderwijsproject van Nederland vindt plaats in Noord- en Midden-Groningen

Delfzijl, 13 februari 2020


Zo’n 60 bestuurders, directies, beleidsmakers en ondernemers vierden op 12 februari samen een geslaagd eerste jaar van het grootste onderwijsproject in Nederland op het gebied van digitale geletterdheid. Dit project van Kansrijke Groningers, geïnitieerd en gefinancierd door Economic Board Groningen (EBG), biedt scholen een welkome aanvulling op hun onderwijsprogramma. Met als resultaat toekomstbestendig onderwijs. Provincie Groningen en de gemeenten uit Noord- en Midden-Groningen leveren ook een financiële bijdrage.Doel van het evenement was om de impact op en het belang van het project voor de regio te laten zien. En daarnaast bestaande samenwerkingen te intensiveren en nieuwe samenwerkingen aan te gaan, om uiteindelijk een volledig digitaal geletterde samenleving te krijgen.


Lang Leven Digitaal Leren

De regio Noord- en Midden-Groningen maakte het afgelopen jaar een enorme sprong voorwaarts wat betreft digitale vaardigheden in het onderwijs dankzij het ICT-onderwijsproject. Vanwege het schaalniveau is het ook een uniek project in Nederland. Tjeerd van Dekken, gedeputeerde van de provincie Groningen, vindt het een geweldig project: “Hier mogen we trots op zijn!” De Commissaris van de Koning René Paas stelde woensdag tijdens het ‘Lang Leven Digitaal Leren’ evenement in Delfzijl, in de prachtige locatie van het Noorderpoort Energy & Maritime, dat we in Groningen wel wat meer mogen “snakk’n”.


De grote opkomst voor het evenement benadrukt dat de vernieuwing van en aanvulling op het onderwijscurriculum een prioriteitspositie voor de regio inneemt. Met het evenement beoogt Vereniging Kansrijke Groningers draagvlak te creëren voor nieuwe samenwerkingen en het ontwikkelen van onderwijsoplossingen op lange termijn. Op die manier kan een digitaal geletterde samenleving ontstaan.

Geert Bijleveld, bestuurder van Kansrijke Groningers: “Ons doel is om gelijke kansen te bieden voor alle leerlingen in deze regio, ook voor leerlingen die niet over een netwerk beschikken. Met alleen digitale vaardigheden ben je er nog niet. Daarom zijn onze andere programmalijnen over het voeren van ambitiegesprekken met leerlingen en ouders en kennismaken met de arbeidsmarkt ook zo van belang.”ICT-project biedt perspectief aan leerlingen in het aardbevingsgebied

De feestelijke bijeenkomst volgt na het eerste succesvolle jaar van het ICT-project van Vereniging Kansrijke Groningers. Afgelopen jaar zijn, met een programma ontwikkeld door Basicly, de eerste 89 scholen (primair en voortgezet onderwijs) gestart met het traject, dat ervoor zorgt dat alle leerlingen dezelfde digitale basisvaardigheden ontwikkelen. “Als je een hoge piramide wilt bouwen dan moet de basis op orde zijn, dit onderwijsproject zorgt voor deze basis” aldus René Paas. Het komende jaar treden nog meer scholen toe. Het doel is dat alle 120 scholen gaan meedoen.Dankzij het project en de persoonlijke begeleiding door Basicly stelt Kansrijke Groningers alle leerkrachten in het aardbevingsgebied in staat om hun leerlingen te begeleiden naar de digitale samenleving. Geert Bijleveld: “Niet alleen vergroten de jongeren daarmee hun eigen kansen op de arbeidsmarkt, ook de regio zelf heeft hier socio-economisch gezien veel baat bij.”

149 weergaven

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page