top of page

Vrolijke en ambitieuze werkgroepenbijeenkomst Kansrijke Groningers met een speciale gast

22 april 2021

Op 13 april 2021 kwamen de werkgroepen van Kansrijke Groningers digitaal bijeen om terug te blikken op de inspanningen van afgelopen periode, maar vooral ook om vooruit te kijken naar de plannen voor de nabije toekomst. Dat laatste werd positief gestimuleerd door het openingsnieuws van bestuurder Geert Bijleveld: de vereniging Kansrijke Groningers heeft een subsidie toegekend gekregen vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) van maar liefst € 2.123.000,-. En dat was niet eens het enige feestelijke tintje. We blikken graag terug.

Muzikale omlijsting


Bij binnenkomst, vlak voordat de werkgroepen zich terugtrokken in hun ‘break-out room’ én afsluitend kunnen alle deelnemers genieten van de liedjes van Arnold Veeman. De Groninger uit Pieterzijl blijkt een oud-leerling van de grondlegger van Kansrijke Groningers Hans van der Molen. “De mooiste tijd van mijn leven” vat Arnold zijn schooltijd enthousiast samen.Van Hans van der Molen wordt op eigen verzoek afscheid genomen als actieve deelnemer (en dus grondlegger) van de vereniging, met veel dank voor zijn inspanningen in de afgelopen jaren. Eenzelfde dankwoord valt ook Economic Board Groningen ten deel: na een mooie samenwerking, staat Kansrijke Groningers nu, zoals ook de bedoeling was, op eigen benen. De subsidie van het NPG zorgt ervoor dat de lopende programma’s kunnen worden gecontinueerd en er nieuwe initiatieven kunnen worden opgestart. Een mooi startpunt voor de verschillende werkgroepen om met elkaar in gesprek te gaan. Arnold zingt iedereen naar vijf verschillende sub-overleggen van de werkgroepen ICT, Ondernemen, Talent/Loopbaan/Ambitie, Werk in de Regio en Gelijke Kansen.


Ervaringen, tips en innovatie

De rode draad bij alle werkgroepen blijkt toch dat de coronasituatie het uitrollen van plannen en programma’s heeft bemoeilijkt in de afgelopen tijd. Met name voor de scholen in het voortgezet onderwijs is het pro-actief acteren op alle verschillende mogelijkheden door de schoolsluitingen minder goed uit de verf gekomen als dat ze zelf graag hadden gewild. Volledig begrijpelijk en met versoepelingen in het vooruitzicht, houdt iedereen de moed er in voor de komende periode. Er worden volop ervaringen uitgewisseld over bijvoorbeeld het werken met Basicly (digitale vaardigheid voor leerlingen), de programma’s rondom ondernemerschap voor verschillende scholen, er is een demo van een Virtual Reality ervaring die leerlingen realistisch kan laten zien hoe bepaalde werkvelden er concreet uitzien.

De werkgroepleden geven elkaar tips om de programma’s stevig in te bedden in het curriculum van de scholen. “Maak er zo snel mogelijk een vak van” als het over ondernemen gaat, bijvoorbeeld.


Nieuwe mogelijkheden, mooie ambities

Er gebeuren veel mooie dingen op de scholen in de regio, blijkt. En ook steeds vaker wordt actief samenwerking gezocht met de directe omgeving. Ondernemers die gastlessen geven of opdrachten uitschrijven, bijvoorbeeld. Of een toekomstig inspirerend werkevent met presentaties vanuit diverse bedrijven en beroepen voor de basisscholen, middelbare scholen en het MBO. Er is bovendien nog veel ambitie als het gaat om ook onderling meer samenwerken. Kunnen MBO-studenten niet bijvoorbeeld technieklessen verzorgen op basisscholen uit de buurt? Er wordt gediscussieerd over de mogelijkheden van een praktijk-havo of een groep negen om zo de kansengelijkheid te vergroten en reikhalzend uitgekeken naar wat “de verrijkte schooldag” gaat betekenen voor het onderwijs in de regio. Er is in ieder geval veel vrolijkheid en actiebereidheid rondom de toegekende subsidie en bijbehorende mogelijkheden.


Na een gezamenlijke afsluiting over de opbrengsten en inzichten, wordt iedereen bedankt voor de inspirerende middag en sluit Arnold Veeman af met een laatste liedje: “Dichtbie”. Iedereen kijkt uit naar snel weer een constructief overleg, alleen dan liever niet meer digitaal. Maar gewoon dichtbij.bottom of page