top of page

Beroepskeuze maken door VR-bril

16 feb. 2023

Onze 'VR-game Werk in de regio' in het Dagblad van het Noorden!Met dank aan:

- De leerlingen van Campus VO Eemsdelta en docent Reinder Steenbergen.

- VRROOM: Schelte en Laurens Meinsma en Koen Toornvliet.

- Luuk Sporrel - journalist van het Dagblad van het Noorden.


De VR-game Werk in de regio is ontwikkeld door een samenwerking van Sterk Techniek Onderwijs met Kansrijke Groningers.


Vereniging Kansrijke Groningers

Het 'Programma Werk in de regio' van Kansrijke Groningers maakt onderdeel uit van een viertal programmalijnen (ICT & techniek/ondernemen/talent, loopbaan & ambitie/werk in de regio) die gedurende een hele schoolgeneratie worden aangeboden. Met de opgedane kennis, vaardigheden en ervaring bij leerkrachten/ docenten kunnen deze onderdelen opgenomen worden in de reguliere programma’s van de scholen. Ultiem doel is dat alle 17.500 leerlingen uit de regio 100% kansrijk zijn op de arbeidsmarkt.


Het ‘Programma Werk in de regio’ wordt mogelijk gemaakt met middelen van het Nationaal Programma Groningen en de gemeente Eemsdelta.


bottom of page