top of page

Hogeland College Warffum als eerste school in Noord-Groningen ‘Digitaal Geletterd’

IMG_8940.jpg

Delfzijl 26 maart 2021

Gisteren ontving Het Hogeland College in Warffum het predicaat ‘Digitaal Geletterde School’. Daarmee is zij de eerste van de ruim 100 deelnemende scholen aan het innovatieve ICT-onderwijsprogramma van Kansrijke Groningers die deze erkenning ontvangt. De school heeft met succes het tweejarig begeleidingstraject van Kansrijke Groningers afgerond en daarmee digitale kennis en vaardigheden structureel onderdeel gemaakt van haar onderwijs.

Wethouder Kristel Rutgers van de gemeente Het Hogeland overhandigt de muurtegel ‘Digitaal Geletterde school’ aan Agnes Schaafsma, directeur bestuurder van Het Hogeland College.


Rutgers: “Deze erkenning is geen afsluiting, maar een begin. Jullie geven de kinderen skills mee waar ze mee verder kunnen.“


ICT-programma

De scholen die aan het ICT-programma deelnemen, volgen een tweejarig traject om te ontdekken hoe ze hun onderwijs kunnen verrijken met technologie en hun leerlingen vaardigheden kunnen bijbrengen als mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden. Ze krijgen daarvoor intensieve begeleiding en advies van de organisatie Basicly en maken kosteloos gebruik van het speciaal voor dit programma ontwikkelde leerplatform.Docenten van Het Hogeland College ontvangen het certificaat 'Digitaal geletterd'.

Docent Sander de Haan: “Als je aan de slag gaat met digitale vaardigheden moet je als leerkracht accepteren dat leerlingen je voorbij streven. Je rol wordt meer coachend. Je hoeft niet alles beter te weten om leerlingen verder te helpen.”


Digitaal geletterd “Ons doel is om de leerlingen ‘digitaal geletterd’ van school te laten gaan”, vertelt directeur-bestuurder Agnes Schaafsma van Het Hogeland College. “We willen dat onze leerlingen online stevig in hun schoenen staan en weerbaar zijn voor bijvoorbeeld nepnieuws, online gepest en cybercriminaliteit. Leerlingen leren kritisch te kijken naar wat ze op het internet tegenkomen, leren een computer goed te gebruiken en online samen te werken. We willen dat ze voldoende tools in handen krijgen om zich te blijven ontwikkelen.”
Uniek ICT-onderwijsprogramma

Het ICT-onderwijsprogramma van Kansrijke Groningers is uniek in Nederland, zowel wat betreft de inhoud als het aantal deelnemende scholen; bijna alle ruim 100 scholen in Noord- en Midden-Groningen doen aan het programma mee, dat wordt aangeboden door de vereniging Kansrijke Groningers en uitgevoerd door Basicly het bedrijf dat de deelnemende scholen intensieve begeleiding biedt en het bijhorende platform ontwikkelde.
Belang voor de regio

Het initiatief en de financiering voor het ICT-onderwijsprogramma van Kansrijke Groningers komt van Economic Board Groningen (EBG), die het belang van goed ICT-onderwijs voor de regio tijdig onderkende. De EBG, opgericht in 2015 om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven, beoogde met het onderwijsprogramma het ondernemerschap bij jongeren te stimuleren en het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren door jongeren een voorsprong te geven in digitale geletterdheid en te enthousiasmeren voor technische beroepen. De EBG heeft het ICT-onderwijsprogramma inmiddels overgedragen aan de vereniging Kansrijke Groningers.


“Als je het samen doet, heb je meer mogelijkheden. Dat laat dit ICT-onderwijsprogramma wel zien.” “Het programma biedt een plus op het curriculum van de scholen” “Het programma maakt leerlingen wendbaar en weerbaar”, vertelt bestuurder Akke Groenewoud van EBG.


Kansrijke Groningers

In de vereniging Kansrijke Groningers bundelen 22 schoolbesturen in Noord- en Midden-Groningen hun krachten. Het gaat om in totaal 120 scholen en circa 20.000 leerlingen in het PO, VO en MBO. Leerkrachten, docenten, mentoren, decanen, teamleiders, bestuurders en bedrijven werken samen aan toekomstproof onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en / of onderwijsprogramma’s. Kansrijke Groningers wordt gesubsidieerd door de Economic Board Groningen, de provincie Groningen, de vier gemeenten in het aardbevingsgebied en het Rijk.


Meer informatie: www.kansrijkegroningers.nl
bottom of page