top of page

MEER

INFORMATIE

OVER ONS

Het werkgebied waarin Kansrijke Groningers werkzaam is heeft te maken met een aantal omstandigheden waardoor jongeren vaak een extra inspanning moeten leveren om kansrijk te zijn in hun verdere studie en / of beroep. Jongeren met dezelfde cognitieve capaciteiten, echter verkerende in verschillende omstandigheden, hebben verschillende schoolloopbanen leert de ervaring. De bevingen, als gevolg van de gaswinning, versterken de sociaal-economische/sociaal-culturele omstandigheden, geringe mobiliteit en gelatenheid die de regio kwetsbaar maken nog eens verder.

 

De schoolbesturen die deelnemen aan Kansrijke Groningers erkennen en herkennen dit, maar willen daar niet in berusten. Ze bundelen hun krachten en willen samen met andere partijen het onderwijs aan jongeren van 4 tot 20 jaar versterken en verrijken om hun zo een extra steuntje in de rug te geven. Dat is van belang voor die jongeren en zeker ook voor de regio zelf. Ook de partners gaan niet bij de pakken neerzitten en willen de potentie die er is benutten. Jongeren met talenten, capaciteiten en ambities met gezamenlijke extra inspanningen in kansrijke posities brengen.

 

Bijzonder aan Kansrijke Groningers is dat het initiatief voortkomt uit het onderwijs zelf en dat het werkt over de sectoren heen. Daarmee is Kansrijke Groningers een natuurlijke bondgenoot voor iedereen die jongeren in onze regio iets extra's wil bieden.

 

Kansrijke Groningers is dan ook geïnitieerd door zeven onderwijsorganisaties, bestaande uit het primair onderwijs: Stichting Openbaar Onderwijs Marenland & Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier. Het voortgezet onderwijs: Stichting Voortgezet Onderwijs Eemsdelta, Dollard College Woldendorp & Het Hogeland College. En, het middelbaar beroepsonderwijs: Noorderpoort & Alfa-college. 

Zo’n vijftig leerkrachten, docenten, mentoren, decanen, teamleiders,  bestuurders en onze partners in de arbeidsmarkt  (ambassadeurs van Kansrijke Groningers) werken aan toekomstproof onderwijs en een goede aansluiting op de (toekomstige) arbeidsmarkt door het ontwikkelen van doorgaande onderwijsleerlijnen en / of onderwijsprogramma’s.

 

In november 2018 is de Vereniging Kansrijke Groningers opgericht. Inmiddels zijn alle 19 onderwijsbesturen, uit Noord- en Midden Groningen, lid. Hiermee hebben wij een ongelofelijk bereik van 20.000 leerlingen. 

bottom of page