top of page

4

WERK IN DE REGIO

BEREIK

375 ouders/verzorgers

151 leerlingen

23 docenten

2 lokale overheid

1 werkgever

BEREIK
552

Themabijeenkomsten ‘arbeidsmarkt in beeld: trends en ontwikkelingen – landelijk en regionaal’

Themabijeenkomsten op het VO

Er zijn in 2019 6 presentaties op 3 verschillende VO-scholen door arbeidsmarktexperts van werkplein Fivelingo/ Werk inzicht gehouden, waarvan er 1 is aangevuld met een presentatie van de regionale werkgever: Amasus Shipping en waarvan 2 zijn gecombineerd met een presentatie over virtual reality experience Werk in de regio (ouders en leerlingen konden The Mini Maze beleven met VRROOM). Ouders en leerlingen, maar ook docenten en decanen hebben een beeld gekregen van trends en ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt en welke betekenis dit heeft voor nog te maken keuzes voor vervolgopleidingen en beeld van concrete bedrijven en functies.

tabel 4 uitgelicht.png

BEREIK

22 schoolleiders

10 docenten/
leerkrachten

8 lokale overheid

60 werkgevers

BEREIK
100

Kansrijke Groningers Symposium:

NOORD GRONINGEN IS NOOIT AF

Startevenement verbinding onderwijs en arbeidsmarkt

In oktober 2019 is er een start-evenement georganiseerd in de vorm van een symposium om de arbeidsmarkt met het onderwijs te verbinden. Het doel is om te komen tot een duurzame samenwerking, wellicht in de vorm van een gebiedscoöperatie Eemsdelta/ innovatiewerkplaatsen.

Willem Foorthuis, lector van de Hanzehogeschool was de keynote speaker. Hij legde uit: “Innovatie is de enige manier om als regio sterker te worden in deze tijden van permanente verandering. We moeten van losse netwerken naar een nieuw coöperatief systeem. Een gebiedscoöperatie biedt zo'n systeem waarin onze inwoners, ondernemers, bedrijven, scholen en overheden elkaar vinden en versterken. Een voorbeeld is dat scholen en bedrijven elkaar helpen om toekomstig talent op te leiden”.

Tijdens het symposium kwamen diverse ondernemers en bestuurders aan het woord, waaronder Lopster wethouder Rudi Slager en Arend Jan Rozema van Amasus Shipping. Allen onderschreven het belang van vernieuwing en het versterken van aantrekkingskracht. Een groot probleem is het vinden van talent met de juiste vakkennis. Veel jonge mensen verlaten Noord Groningen om elders carrière te maken. Terwijl er ook hier kansen zijn. Scholen en bedrijven moeten elkaar vaker ontmoeten, meer delen en meer samenwerken was een veel gehoorde reactie. Het Platform Scholen & Bedrijven van Kansrijke Groningers is een van de initiatieven die kan helpen het contact te verbeteren en vooral te versnellen. Het platform dat nu in ontwikkeling is zorgt dat leerlingen en bedrijven elkaar weten te vinden. Bijvoorbeeld voor snuffelstageplekken of bedrijfsbezoeken.

BEREIK

9 schoolleiders

lokale overheid

7 werkgevers

BEREIK
21

Leven lang ontwikkelen
Het Hogeland

Ontwikkeling gebiedscoöperatie

In mei 2019 is er een samenwerking gestart tussen het onderwijs, de gemeente Het Hogeland en het bedrijfsleven met als thema Leven lang ontwikkelen Het Hogeland. Na verschillende meetings heeft deze werkgroep, waar Kansrijke Groningers deel van uit maakt,  een plan gemaakt voor het starten van een gebiedscoöperatie. Het gezamenlijk belang is: werk, mensen en opleiding bij elkaar brengen om zo de innovatiekracht van Het Hogeland te ontwikkelen, als antwoord op uitdagingen in de arbeidsmarkt en voor duurzaam thuisnabij onderwijs. De werkagenda die is opgesteld bestaat uit 3 pijlers:

  1. Structureel samen bouwen aan een innovatief programma van scholing en opleiding dat flexibel inspeelt op ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en op de behoeften van ‘lerende inwoners’ in iedere leeftijdsgroep;

  2. Investeren in het arbeidspotentieel van de regio door gericht arbeidsmarktbeleid, door maximale participatie (ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en door kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met kansen op werk in de regio;

  3. (Jonge) mensen en (nieuwe) bedrijven binden aan de regio met een aantrekkelijk woon/leefklimaat en een uitnodigend vestigingsklimaat.

De werkgroep heeft in 2019 7 concrete initiatieven gebundeld, namelijk: Centrum voor praktijkleren, Platform scholen & bedrijven en virtual reality van Kansrijke Groningers, Lerende Dorpen, Sterk Techniekonderwijs, Vmbo Topjaar, Wijkleerbedrijf Winsum en Dorpsvakschool. In 2020 is de werkgroep voornemens om financiën te organiseren voor het opstarten van de gebiedscoöperatie en voor het projectmanagement.

BEREIK

25 werkgevers

BEREIK
25

Platform Scholen & Bedrijven Noord Groningen

Verbindt leerlingen en werkgevers

In het PO, VO en MBO worden voor alle leerlingen activiteiten georganiseerd om contextrijk kiezen mogelijk te maken, denk daarbij aan gastlessen, snuffelstages, workshops, bedrijfsbezoeken etc. Het accent ligt daarbij op het geven van een positief beeld van de (toekomstige) arbeidsmarkt in de regio; waar liggen kansen?

Voor scholen is het niet makkelijk om bedrijven te benaderen voor deze activiteiten, ook is het vanuit de bedrijfskant niet makkelijk om scholen te benaderen. Om deze reden ontwikkelt Kansrijke Groningers het Platform Scholen & Bedrijven Noord Groningen. Dit platform verbindt leerlingen en werkgevers. Het platform is een soort database waar het aanbod in staat van bedrijven voor de scholen. Vanaf oktober 2019 kunnen bedrijven zich aanmelden voor het platform. Vanaf november 2019 wordt het Platform gebouwd door Landstra & De Groot uit Appingedam. In september 2020 kunnen scholen inloggen op het platform en via deze weg bedrijven vinden die een aanbod voor leerlingen hebben.

BEREIK

30 leerlingen

15 ouders/verzorgers

3 lokale overheid

4 werkgevers

BEREIK
52

VR-Experience Werk in de regio

Prototype ‘The Mini Maze’

Leerlingen dienen vroeg te kiezen voor profielen en keuzes te maken voor het beroepsonderwijs. Om goed te kunnen kiezen is het handig om een goed beeld te hebben van de kansen en mogelijkheden in de regio, en om er achter te komen wat bij ze past!

In de Eemsdelta regio liggen veel kansen in bedrijven die moeilijk toegankelijk zijn voor jongeren, denk aan een chemiefabriek of windmolenparken op zee. Om leerlingen van het PO en VO toch de mogelijkheid te geven om binnen deze bedrijven te kijken en het werk te beleven is er in 2019 het prototype The Mini Maze, een Virtual Reality-experience, gebouwd. Het Groningse bedrijf VRROOM heeft The Mini Maze samen met 4 bedrijven uit de regio ontwikkeld, onder andere met Niestern Sander, Engie, en Teijin. SBE was de aanjager vanuit de bedrijfskant.

In The Mini Maze heeft elk bedrijf in VR één wereld, lees ‘CUBE’, gekregen. In deze kubus krijgt de leerling een goed beeld van de werkzaamheden en sfeer van dit bedrijf. In deze cubes kunnen leerlingen het bedrijf bekijken maar ook interacteren, spelen, ontdekken en kennis maken met zaken/onderdelen van het bedrijf. Denk hierbij aan apparaten bedienen en/of protocollen oefenen etc.

In het tweede deel van 2019 hebben 3 testgroepen The Mini Maze getest. In september ouders tijdens een themabijeenkomst ‘de arbeidsmarkt in beeld’, in november door ambassadeurs van KG tijdens de gezamenlijke werkgroepenmeeting en in december door 30 leerlingen van de derde klassen van het TMC. Alle 3 testgroepen zijn enthousiast over het prototype. Een aantal reacties van leerlingen: “Ik vond het leuk en spannend, echt vet cool, het was heel leuk en leek heel realistisch, vond het wel leuk, beetje eng, is wel mooi dat je iets kan zien wat je normaal niet makkelijk kan zien”.

In 2020 wordt The Maze gebouwd. Het doel is om 20 bedrijven/ beroepen in 20 minuten te laten beleven door leerlingen. Vanuit het project Sterk Techniekonderwijs wordt de VR-productie van de sector techniek ontwikkeld. Kansrijke Groningers is voornemens om andere sectoren te gaan belichten, zoals de zorg.

Snuffelstages

Alle VO-scholen

Alle VO-scholen doen aan snuffelstages. De scholen hebben steeds meer aandacht voor de keuze van de snuffelstages. Met behulp van Kansrijke Groningers zoeken zij stageplekken die passen bij de profielkeuze.

BEREIK

6 leerlingen

BEREIK
6

Werkervaring tijdens events

George Martens School

Leerlingen van het praktijkonderwijs doen werkervaring op tijdens events. In de voorbereiding maken zij de hapjes en tijdens het event ontvangen en bedienen zij gasten. Events: Symposium Kansrijke Groningers, Event Kansrijk Opgroeien.

BEREIK

44 leerlingen

8 werkgevers

BEREIK
52

Levensechte sollicitatietraining

Rutger Kopland School

Levensechte sollicitatietraining voor klas 4 (2 klassen: 44 leerlingen VMBO-TL) waarbij naar echte banen gesolliciteerd kan worden. Werkgevers uit de regio maken advertenties.

Leerlingen gaan sollicitatiebrieven schrijven. De docent bekijkt de brieven en geeft 2x feedback. De definitieve versie wordt verstuurd naar het bedrijf. Het bedrijf kiest 2 leerlingen uit waarmee ze in gesprek willen gaan. De leerlingen worden uitgenodigd voor het gesprek. De gesprekken vinden op school plaats.

2018: 2 werkgevers (Qbuzz en AH): maken 4 advertenties.

2019: 6 werkgevers (Groenrijk, De Basiliek, SNS bank, Univé, AH, Qbuzz) maken 10 advertenties.

BEREIK

325 leerlingen

4 werkgevers

BEREIK
329

Programma Technics4U

Theda Mansholt College

325 basisschoolleerlingen hebben in november 2019 op een actieve manier kennis gemaakt met techniek. Bij Technics4U draait het om zien, doen en denken over techniek. Het doel is dat er meer leerlingen kiezen voor een baan in de techniek. Het Theda Mansholt College in Delfzijl heeft een programma verzorgd, waarin techniek centraal staat. De basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 werden in groepen ingedeeld en hebben een afwisselend programma dat geleid wordt door twee deskundige presentatoren doorlopen. De vmbo leerlingen en docenten van het Theda Mansholt College, afdeling Techniek, begeleidden de basisschoolleerlingen bij het maken van een werkstuk. De leerlingen zijn enthousiast bezig geweest. Aan het eind van het programma hebben ze het werkstuk mee naar huis gekregen en een gereedschapskoffer met gadgets er in. Aan het einde van de middag konden de leerlingen 4 technische bedrijven, nl. Kerbof, Engie, Probin  en Alert en de locatie Energy & Martime van het Noorderpoort bezoeken. Het initiatief voor Technics4U vindt zijn basis in het lokale samenwerkingsverband tussen scholen (basisonderwijs en voortgezet onderwijs). Zij delen de mening dat techniek al op de basisschool onder de aandacht gebracht moet worden. Daarvoor zetten zij zich actief in. Technics4U is een evenement dat direct aansluit bij deze wensen.

BEREIK

52 leerlingen
(in 2 schooljaren)

37 werkgevers

BEREIK
95

Beroepen Carrousel

Dollard College

Leerlingen van MAVO 4 hebben meegedaan aan het VMBO Carrousel. Tijdens het Carrousel hebben leerlingen een kijkje genomen bij bedrijven, voor het verkrijgen van betere beroepsbeelden. Veel leerlingen weten nog niet wat ze willen en vaak hebben ze ook geen duidelijke beroepsbeelden. De leerlingen zijn hiermee geholpen bij hun oriëntatie- en keuzeproces. Tijdens het bedrijfsbezoek hebben de leerlingen informatie over de organisatie en verschillende beroepen gekregen en zijn ze actief aan de slag gegaan. Dit heeft de leerlingen geholpen bij het kiezen van een vervolgopleiding. En voor bedrijven was dit een mooie kans om in contact te komen met aanstormend talent.

In 2018 en ook in 2019 deden er 29 leerlingen mee uit de 4de klas van de Mavo aan het Carrousel. De meeste leerlingen deden drie bezoeken. Sommige leerlingen deden hun bezoeken individueel, de meeste met groepjes van 3 of 4, maar er waren ook grote groepen van 10 of meer. Dit dan vaak bij een groot bedrijf en in combinatie met andere locaties van het Dollard College, Ubbo of Winkler Prins.

Er deden 37 bedrijven en instellingen mee in 2018 en in 2019. Onder andere: Nouryon Industrial Chemicals, SSPB, Vliethoven, Terra Loonwerk en Akkerbouw Slochteren, B&S Holland Trading Group B.V., Stichting Welzijn & Dienstverlening, Landstra & de Groot webdesign, Cosis Gockingahof, Vliethoven, Autobedrijf Dallinga Delfzijl B.V., Koninklijke Niestern-Sander B.V., Hotel aan de Singel, Groningen Seaports, GrandCafé ’t Lokaal en RWE/Essent Eemhavencentrale.

BEREIK

56 leerlingen
(in 2 schooljaren)

BEREIK
56

Loeks

Dollard College

Leerlingen van MAVO 3 doen mee aan het programma Loeks. Tijdens 7 bijeenkomsten op de MBO-scholen krijgen leerlingen aan de hand van opdrachten inzicht in de mogelijkheden binnen de helft +1 (horeca) van de sectoren van het MBO. Dit programma is ontwikkeld in een samenwerking tussen het Noorderpoort, Alfa College en Terra met het VO.

BEREIK

218 leerlingen

BEREIK
218

Kennismaken met de bouwsector

Primair Onderwijs (Marenland/ Noordkwartier)

218 bovenbouwleerlingen van de Kindcentra in Loppersum, Middelstum, Stedum, Spijk en Farmsumerborg zijn betrokken geweest bij de grote nieuwbouwprojecten waar de scholen de afgelopen periode in zaten. Zo zijn de leerlingen betrokken bij de projectorganisatie, de architect, de aannemer, de uitvoerders. In enkele gevallen hebben leerlingen een rol gehad in het ontwerp van de school.

BEREIK

202 leerlingen

2 werkgevers

BEREIK
204

Talentenontwikkeling

Primair Onderwijs (Marenland)

De Marenland-scholen (leerlingen vanaf groep 5) werken met thema's en ateliers. Deze zijn gericht op de talenten van leerlingen. Kinderen worden in nieuwe werelden gebracht, dus nieuwe ervaringen opdoen. Het is ook mogelijk te oriënteren op een onderwerp wat past bij je ambitie d.m.v. korte stages. Denk aan meewerken in een winkel, oriënteren in het verzorgingshuis, op bezoek in een fabriek.

Ateliers Kindcentrum Tuikwerd (Primair Onderwijs Marenland/ Noordkwartier)

Kindcentrum Tuikwerd (2 scholen) heeft veel te maken met leerlingen die in achterstand/armoede opgroeien. Alle leerlingen draaien mee in een programma waarin zij kennismaken met allerlei activiteiten en omgevingen waarmee zij van huis uit niet mee in aanraking komen. Het mooie van dit project is dat vele talenten (van ouders, vrijwilligers en leerkrachten) worden ingezet. De kinderen kunnen zich op breed ontwikkelen en ontdekken waar hun talenten en interesses liggen. Er doen rond de 200 leerlingen mee aan dit project wat op de dinsdagmiddag plaatsvindt in het Kindcentrum, maar ook daarbuiten. Leerlingen gaan ook naar bedrijven, zoals GroenRijk en de AH. Tevens kunnen de bovenbouwleerlingen kiezen uit een workshop gegeven op het Theda Mansholt College, bv. techniek, Engels, verzorging etc. Andere voorbeelden van workshops zijn bloemsierkunst, koken, muziek maken, dans, etc.

bottom of page