top of page
Doel:

‘Inspireer en interesseer leerlingen, ouders, leerkrachten en docenten in het PO, VO en MBO voor werk in de regio en arrangeer een aanbod aan activiteiten om contextrijk kiezen mogelijk te maken, denkend aan; gastlessen, stages, workshops en bedrijfsbezoeken’.

RESULTATEN-PICTO.png

4

WERK IN DE REGIO

OPBRENGST

Het Platform Scholen & Bedrijven is gevuld met een gevarieerd aanbod van bedrijven uit verschillende sectoren voor de scholen bestaande uit de activiteiten:

bedrijfsbezoek, bedrijfsopdracht, gastles, meeloopdag, snuffelstage, workshop en

coach Junior Company.

Middels:

 • Campagne werven bedrijven en opdrachten door Sales Q

 • Vergroting van het bewustzijn en de bekendheid van het platform door middel van marketing- en communicatiecampagnes

 • Omzetten van de projectgroep naar een visiegroep

 • Training docenten, decanen en LOB-coördinatoren scholen

 • Monitoring gebruik van het Platform door scholen

 • Evaluatie van het Platform

 • Ophalen wensen scholen vanuit de evaluatie

 • Project neerzetten zodat het snel overgenomen kan worden bij uitval

 • Busvervoer geregeld voor scholen

 • Plan Vervoersvouchers scholen opstellen

Leerlingen
123

Medewerkers
22

Werkgevers
317

Activiteiten
1426

Er vindt afstemming en uitwisseling plaats tussen de samenwerkingspartners van Werk in de regio.

Middels:

 • werkgroepmeetings van werkgroep 4.

Werkgroepleden
9

TROTS OP
 • Trots op het werk wat de werkgroep afgelopen maanden verricht heeft. Blij met alle activiteiten die we hebben uitgevoerd om het project: "Werk in de regio" te verbeteren.
   

 • Dat we samen met leuke mensen hard werken om de toekomst van Groningse jongeren te verbeteren.

UITGELICHT
Platform Scholen & Bedrijven Noord Groningen
Verbindt leerlingen en werkgevers

In het PO, VO en MBO worden voor alle leerlingen activiteiten georganiseerd om contextrijk kiezen mogelijk te maken, denk daarbij aan gastlessen, snuffelstages, workshops, bedrijfsbezoeken etc. Het accent ligt daarbij op het geven van een positief beeld van de (toekomstige) arbeidsmarkt in de regio; waar liggen kansen?

Voor scholen is het niet makkelijk om bedrijven te benaderen voor deze activiteiten, ook is het vanuit de bedrijfskant niet makkelijk om scholen te benaderen. Om deze reden heeft Kansrijke Groningers het Platform Scholen & Bedrijven Noord Groningen ontwikkeld. Dit platform verbindt leerlingen en werkgevers. Het is een soort marktplaats van het aanbod van bedrijven voor het onderwijs. Het is een bibliotheek met vacatures die openbaar is. Bedrijven kunnen zich presenteren en iedereen kan zoeken naar bedrijven. Het Platform heeft een makelaarsfunctie. Er is een Coördinator Werk in de regio aangesteld die fungeert als coördinatiepunt/ loket.

Benieuwd naar het platform?
Bekijk het hier platform.kansrijkegroningers.nl

bottom of page