top of page
RESULTATEN-PICTO.png

3

TALENT, LOOPBAAN

EN AMBITIE

Doel:

 

‘Ontwikkel een doorlopende lijn talent- en loopbaanontwikkeling in het PO, VO en MBO met extra aandacht voor het verhogen van het ambitieniveau van leerkrachten, docenten en leerlingen’. 

OPBRENGST

De behoeften van de deels nieuw samengestelde werkgroep zijn geconcretiseerd, er wordt van elkaar en met elkaar geleerd en er is een plan opgesteld voor 2023.

Middels:

 • werkgroep 3 Talent, Loopbaan & Ambitie vergaderingen

Werkgroepleden
14

10 mentoren hebben de training ambitiegesprekken gevolgd en passen het geleerde toe tijdens de portfoliogesprekken.

Middels:

 • Training ambitiegesprekken Het Hogeland College

Leerlingen

150

Docenten
10

Leerlingen en studenten hebben zichzelf beter leren kennen, zij hebben hun kracht en hun valkuilen ontdekt, zodat ze betere keuzes hebben gemaakt voor de profielkeuze en beroepskeuze. Zij hebben hun persoonlijkheids- en skillsrapport toegevoegd aan hun portfolio.

Middels:

 • Inzetten careertool/ skillsbooster door docenten

Leerlingen/studenten
243

Noorderpoort
Energy & Maritime

150

studenten

VO Eemsdelta
93

leerlingen

Voor de VR game Werk in de regio zijn er 8 kamers ontwikkeld, waardoor leerlingen zich breder kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt in de regio.

Middels:

 • Ontwikkeling van 8 kamers aan de hand van brainstorm sessies met de werkgroep en VRROOM (in 2021 zijn er 4 kamers ontwikkeld):

 • Machinist trein en verkeersregelaar spoor

 • CSI

 • Mondhygiënist

 • OK-assistent

 • Medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken (MRI)

 • Consumer Due Diligence (CCD)

 • Ruimtelijke ordening en omgeving

 • Laboratoriumtechnieken

 • Panic room

 • Warmtepomp installatie

 • Logistiek en transport

 • Skillsbooster

VR-kamers

8

Leerlingen gebruiken de VR game Werk in de regio, waarmee ze zich oriënteren op het werk in de regio en op de skills behorende bij bepaalde beroepen. Dit verruimt hun blik op loopbaankansen in de eigen regio.

Middels:

 • Tijdens de Industriedag op 10 juni (leerlingen van het VO Eemsdelta en Het Hogeland College)

 • Tijdens technieklessen in de onderbouw

Leerlingen
170

Industriedag
150

leerlingen

Lessen techniek onderbouw
120

leerlingen

Docenten zijn getraind in het gebruik maken van VR in het onderwijs.

Middels:

 • Een online technische cursus waarin docenten getraind werden in updaten en installeren van een VR bril. Een training in het Stadslab met als thema: “hoe maak je van VR onderwijs”

docenten
48

Training in stadslab
28

docenten

Technische cursus VR bril
20

docenten

Meer leerlingen worden bereikt met de VR-game Werk in de regio doordat het afname gebied is vergroot.

Middels:

 • De 2 regio’s: Westerkwartier en regio Veendam/ Hoogezand zijn toegevoegd aan de bestaande regio’s: Noord Groningen, Stad, Assen.

regio´s
2

TROTS OP
 • Alle VO scholen zijn actief in het gebruik van het Platform Scholen & Bedrijven. Dit houdt in dat stages, bedrijfsbezoeken en gastlessen voornamelijk worden geregeld middels het platform.
   

 • De VR-game Werk in de regio is volledig opgeleverd. Er zijn 40 kamers te bezoeken door gebruikers en er is een link met skillsbooster gemaakt.
   

 • HHC Winsum zet de training ambitiegesprekken die zij hebben ontvangen volop in.
   

 • Het VO Eemsdelta is dit schooljaar op alle deelscholen gestart met het voeren van ambitiegesprekken

UITGELICHT

Careertool: Skillsbooster en TAEMio

De Careertool wordt ingezet om op een toekomstbestendige wijze effectief te werken aan de ontwikkeling van talent, loopbaan en ambitie bij jongeren middels een app. Middels deze tool wordt tevens de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn talent, loopbaan en ambitie mede vormgegeven. Deze bestaat uit skillsbooster voor het VO en TAEMio voor het MBO. Deze apps volgen elkaar op in de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Met het gebruik van deze skillsbooster-app leren VO-leerlingen zichzelf beter kennen waarbij leerlingen inzicht verkrijgen in hun capaciteiten en deze gelinkt worden aan de activiteiten die zij dagelijks uitvoeren zowel voor school/bijbaan alsook hobby. Met het gebruik van de TAEMio-app wordt er meer gekeken naar de persoonlijkheidscomponent in relatie tot de gekozen richting en de vaardigheden/skills ten gunste van het toekomstige beroep. Bovenal ondersteunt het de leerling/ student, de school en de ouders bij de profielkeuze en beroepskeuze. De tool is beschikbaar voor alle de scholen.

VR-Game Werk in de regio

 

Middels de Virtal Reality-game Werk in de regio krijgen leerlingen in het PO en VO de mogelijkheid om verschillende beroepen uit de regio te ervaren waar zij om verschillende redenen, waaronder veiligheid, normaliter niet zouden kunnen komen. Hierdoor krijgen zij een meer compleet beeld van de verschillende mogelijkheden en arbeidsperspectieven binnen de verschillende sectoren binnen de regio.

Er zijn 2 componenten in VR-game:

a) kansrijke beroepen in de regio

b) onderzoekende opdrachten/games t.b.v. onderzoekend en ontwerpend leren waarbij recht wordt gedaan aan de vaardigheden computational thinking, abstract redeneren, oplossingsgericht denken, algoritmisch denken en samenwerkend leren. Hierdoor ontstaat verdieping en een goede aansluiting met het onderwijs.


Sterk Techniek Onderwijs Noord Groningen heeft kamers voor deze VR-game ontwikkeld voor de sector techniek. Sterk Techniek Onderwijs regio stad Groningen en regio Assen hebben ook kamers ontwikkeld voor deze game. Er is afgesproken om kamers die ontwikkeld worden uit te wisselen. Hierdoor wordt voor de leerlingen een groter aanbod gecreëerd. In totaal zijn er 40 kamers ontwikkeld.

Kansrijke Groningers heeft 12 kamers ontwikkeld. In deze modules zijn de volgende thema’s te beleven:

 • Urban agriculture

 • Traumaheli

 • Informatie Technologie

 • Apotheek

 • Machinist trein en verkeersregelaar spoor

 • CSI

 • Mondhygiënist

 • OK-assistent

 • Medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken (MRI)

 • Consumer Due Diligence (CCD)

 • Ruimtelijke ordening en omgeving

 • Laboratoriumtechnieken

 • Panic room

 • Warmtepomp installatie

 • Logistiek en transport

 • Skillsbooster
   

Verder is de VR-game uitgebreid op het LOB-component middels Skillsbooster. Leerlingen kunnen eerst de skillsbooster doen in de VR-game. Hierdoor weten de leerlingen welke skills ze bezitten. Aan de hand van deze uitkomsten krijgen leerlingen kamers voorgesteld die aansluiten bij de uitkomsten. Ook kunnen leerlingen hun eigen, natuurlijke voorkeuren beleven of met vrienden mee die hen een ruimte willen laten zien. Het kan wel zo zijn dat Skillsbooster komt met een voorstel waar een leerling zelf nog niet aan had gedacht. Dit maakt het een waardevolle aanvulling.

Tevens wordt er in het programma Talent Loopbaan en Ambitie, gewerkt aan de implementatie van VR in het LOB-programma van de VO-scholen.

bottom of page