top of page
Doel:

‘Ontwikkel een doorlopende lijn ‘Ondernemerschap en ondernemend gedrag’ in het PO, VO en MBO en zorg dat deze lijn een blijvende plek krijgt in het curriculum’. Verrijk hierbij het onderwijs met ‘Gastlessen van Ondernemers’ en praktische ondernemerschaps-programma’s; Vakantie Eiland, Pop-Up Store, Yes en Junior Company. ‘Jong Ondernemen’ is de leverancier van deze programma’s.

Ontwikkeling/resultaten

De werkgroep ‘Ondernemen’, bestaande uit leerkrachten, docenten en leidinggevenden uit het PO, VO en MBO, heeft de volgende stappen gezet/ resultaten behaald:

In 2018:

 • Gastdocent: Een gastdocent geworven.

 • Pilot PO: Een pilot gehouden in het PO met 6 scholen: als Start: ‘Ondernemer voor de klas’, de gastdocent geeft 4 dagdelen les met lespakket van JongOndernemen: Vakantie Eiland (groepen 5 en 6) en Pop Up store (groepen 7 en 8) en het project wordt afgesloten met een Eilanddag of Marktdag.

 • Video: Er is een video gemaakt op de Vuurvlinder van de ondernemer voor de klas en het PO-programma.

 • Plan: De werkgroep heeft een plan opgesteld.

 • Ultieme doel: Gekomen tot het formuleren van het ultieme doel: ‘Elke professional met een startkwalificatie in Noord Groningen op welk niveau ook is een ondernemende professional die kansen ziet in de regio, creatief is in het verwerven of creëren van werk in de regio en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf en voor zijn medeprofessionals zodat de werkgelegenheid en aantrekkingskracht van de regio wordt behouden en vanuit daar vergroot.’

 • Subsidie: Subsidieaanvraag gedaan bij de EBG en toegekend gekregen t/m 2020.

 • Inspiratiesessies: Er zijn inspiratiesessies gehouden om scholen enthousiast te maken voor de programma’s van Jong Ondernemen, met aanvullend het aanbieden van een gastdocent en ondernemers die een gastles geven.

April-mei 2019

 • Ondernemen in curriculum: In dit schooljaar is de werkgroep vooral bezig geweest met opnemen van de programma’s in het curriculum. Omdat de programma’s in het VO veel omvangrijker zijn dan de programma’s in het PO heeft het ook een grotere impact op het plannen van het curriculum.

Juni-juli 2019

 • Groots PO-project: KC Noord in Delfzijl heeft een groots-ondernemers project georganiseerd, met behulp van de gastdocent. Zij deden mee met de hele school. Vanaf groep 5 hebben zij de lespakketten gebruikt van Jong Ondernemen. De marktdag was een groot succes. De kinderen hadden hard gewekt om mooie en lekkere producten te verkopen. Ook de leerkrachten waren enthousiast. Er was een grote opkomst van ouders en familie.

 • Video: Er is een video gemaakt van de ondernemers voor de klas op Kindcentrum Noord. Deze video heeft als doel om ondernemers te werven voor de gastlessen.

Augustus-september 2019

 • Ondernemen in beleidsplannen: In het PO (Noordkwartier en Marenland, 30 scholen) is ondernemen nu onderdeel van het strategisch beleid. In ieder schoolplan is ondernemen opgenomen.

 • Doorlopende leerlijn: Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van de doorlopende leerlijn (PO-VO-MBO) ondernemen.

 • Events: Er zijn 2 events gepland in dit schooljaar. PO-scholen in samenwerking met VO-scholen organiseren een ondernemersmarkt.

Oktober-november-december 2019

 • Promotie: Het filmpje van Kindcentrum Noord is aangepast. Het filmpje eindigt nu met een activerende call tot action voor scholen. Er is nu ook een aanmeldpagina op de website van Kansrijke Groningers.

 • Inspiratiesessie 13 november: Op de “Kennismaken met Kansrijke Groningers meeting” hebben Geertjan Wassink en Lydia van Oosten 3 inspiratiesessies gehouden. De mensen (mensen uit de scholen en ondernemers) werden enthousiast van de sessies. In januari worden scholen weer benaderd.

 • Publiciteit Jong Ondernemen: Jong Ondernemen gaat de publiciteit van de Ondernemers-projecten van Kansrijke Groningers oppakken. Zij gaan de video’s delen op de socials. Michel Rietman wil ervoor zorgen dat er grootse events gaan plaatsvinden in het Noorden van Nederland.

 • Event: Er zijn voorbereidingen gedaan voor een Ondernemers-Junior Companies-event op de Rutger Kopland School. In januari 2020 gaan 4 ondernemers van relatief kleine bedrijven uit de regio, een bedrijfspresentatie geven aan de leerlingen van klas 3. Na deze presentaties van de ondernemers presenteren de Junior Companies hun bedrijfsideeën. De Ondernemers stellen vragen en geven advies.

OPBRENGST

Doelgroep

Leerkrachten/

docenten

Bereik

31

Doelgroep

Leerlingen

Bereik

621

Doelgroep

Ondernemers

voor de klas

Bereik

12

Doelgroep

Werkgroepleden

Bereik

12

RESULTATEN-PICTO.png

ondernemen

2

bottom of page