top of page
RESULTATEN-PICTO.png

1

ICT 

Doel:

‘Het leveren en implementeren van een leerlijn ter stimulering van de digitale geletterdheid van leerlingen, aangeboden aan leerkrachten en docenten’. Deze leerlijn is vraag gestuurd, gericht op het PO en VO en wordt met en door de leerkracht / docent uitgevoerd op de school. De leerlijn is in de basis geïntegreerd met het bestaande onderwijs. Basicly is de leverancier.

OPBRENGST

De vaardigheden van leerlingen op het gebied van digitale geletterdheid (DG) en typen

zijn vergroot en leerlingen hebben geleerd middels een Activ Floor.

Middels:

 • de totstandkoming en continuering van onderwijs in DG op 108 PO en VO-scholen in Noord- en Midden-Groningen

 • typecursussen

 • leren met een Activ Floor

leerlingen
17.563

Het aantal docenten in PO en VO dat is getraind en wordt ingezet voor onderwijs in digitale geletterdheid (DG) is vergroot.

Middels:

 • trajecten DG (4)

 • trainingen DG (5)

 • deelname nieuwe scholen aan traject DG (4)

 • trainingen Activ Floor
   

scholen
108

leerkrachten/ docenten

medewerkers
1268

Het DG-traject is succesvol afgerond op scholen die een schoolbrede ICT-visie hebben

geformuleerd, het kernteam van docenten is geschoold en de doorlopende leerlijn is

geïmplementeerd en geborgd. Deze scholen hebben het certificaat Digitaal geletterd (in

de vorm van een muurtegel) ontvangen.

Middels:

 • succesvol afronden van het DG-traject


100

van de 108 scholen

De samenwerkende VO-scholen voor het implementatieplan Bovenbouw hebben

afgestemd op welke wijze ICT-onderwijs een vervolg kan krijgen in de bovenbouw van

het VO. Op basis daarvan is een start gemaakt met het CO-teach programma.

Middels:

 • inzet van kwartiermaker ICT

 • gesprekvoering tussen teamleiders van de betrokken VO-scholen

 • CO-Teach gastlessen: social media en informatica

leerlingen
11

medewerkers
54

Er vindt afstemming en uitwisseling plaats tussen de PO-, VO- en MBO-scholen op het

gebied van ICT.

Middels:

 • werkgroepmeetings

werkgroepleden

18

TROTS OP
 • Dat de Activ Floor binnen het Primair Onderwijs heel goed wordt ontvangen en veel gebruikt wordt.
   

 • Dat er 4 nieuwe PO-scholen meedoen aan het implementatietraject Digitale Geletterdheid van Basicly
   

 • De start van het CO-teach programma in de bovenbouw van het VO.

bottom of page