top of page
RESULTATEN-PICTO.png

1

ICT 

Doel:

‘Het leveren en implementeren van een leerlijn ter stimulering van de digitale geletterdheid van leerlingen, aangeboden aan leerkrachten en docenten’. Deze leerlijn is vraag gestuurd, gericht op het PO en VO en wordt met en door de leerkracht / docent uitgevoerd op de school. De leerlijn is in de basis geïntegreerd met het bestaande onderwijs. Basicly is de leverancier.

OPBRENGST

De vaardigheden van leerlingen op het gebied van digitale geletterdheid zijn vergroot.

Middels:

 • de totstandkoming en continuering van onderwijs in digitale geletterdheid op 104 PO en VO-scholen in Noord en Midden Groningen.

leerlingen
12.062

Het aantal docenten in PO en VO dat is getraind en wordt ingezet voor onderwijs in digitale geletterdheid is vergroot.

Middels:

 • trajecten ICT (Basicly)

scholen
104

leerkrachten/ docenten
845

Het ICT-traject is succesvol afgerond op scholen die een schoolbrede ICT-visie hebben geformuleerd, het kernteam van docenten is geschoold en de doorlopende leerlijn is geïmplementeerd en geborgd. Deze scholen hebben het certificaat Digitaal geletterd (in de vorm van een muurtegel) ontvangen.

Middels:

 • succesvol afronden van het ICT-traject


99

van de 104 scholen

De subsidie van de 4 gemeenten is met 4 jaar verlengd vanaf 2023 voor ICT, maar nu ook met een bijdrage voor Techniek en Ondernemen.

Middels:

 • Afstemming met beleidsmedewerkers van de gemeenten en akkoord van de wethouders.

wethouders van gemeenten
4

beleidsmedewerkers

4

Er is sprake van (hernieuwde) kennismaking met zittende leden en nieuwe vertegenwoordigers. Er is akkoord op het plan VO-bovenbouw. De ambities voor 2023 zijn bijgesteld en binnen de werkgroep vastgesteld.

Middels:

 • werkgroepmeetings.

14

werkgroepleden

Opbrengst uitvoering VO-bovenbouw plan:

 • Nadere afstemming tussen de betrokken VO-scholen om gezamenlijk te kunnen optrekken, in lijn met de afzonderlijke ambities van de afzonderlijke scholen.

 • De procedure voor de aanstelling van een ambassadeur is doorlopen en een ambassadeur is aangesteld, die in januari 2023 de werkzaamheden zal aanvangen.

Middels:

 • gesprekvoering/ samenwerking tussen teamleiders van de betrokken VO-scholen.

3

teamleiders

TROTS OP
 • In samenwerking tussen Het Hogeland College, Aletta en VO Eemsdelta is de procedure voor aanstelling van een kwartiermaker ICT bovenbouw doorlopen. Dit heeft geleid tot een aanstelling.
   

 • De werkgroep heeft in overleg schoolspecifieke en regiobrede afspraken kunnen maken over een doelmatige besteding van gelden. We hebben elkaar na een lange periode van corona weer kunnen vinden en streven gezamenlijke doelen na.

bottom of page