top of page

‘Ieder kind heeft iemand nodig die in hem gelooft’

16 jan. 2023

Op donderdag 12 januari vond in de nieuwe Campus Eemsdelta Groningen in Appingedam de aftrap plaats van het nieuwe project ‘Ieder kind kansrijk’ van de werkgroep Gelijke Kansen Alliantie Eemsdelta van de vereniging Kansrijke Groningers. Tamara Kamman van Bazalt heeft een presentatie gehouden aan zo’n 40 docenten en leerkrachten uit de Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen.


Tamara Kamman geeft de presentatie over het boek ‘Ieder kind kansrijk’ aan docenten en leerkrachten.


De bijeenkomst werd afgetrapt door viooldocente Noémi Lak, die met twee van haar jonge leerlingen, Nino van 7 en Aukje van 10, een miniconcertje kwam geven.


Daarna was het woord aan Tamara Kamman, onderwijskundige van de Bazalt Groep. Zij gaf een kernachtige en boeiende presentatie van het werk van dr. Eric Jensen. Jensen is de auteur van het boek Ieder Kind Kansrijk dat als baanbrekend kan worden gezien voor het ontwikkelen van een nieuwe mindset voor docenten en leerkrachten in het onderwijs. De ontwikkeling van een nieuwe mindset bij onderwijsprofessionals wordt als cruciaal gezien voor het verder ontwikkelen van een kansrijke omgeving voor alle leerlingen. De kern van de benadering is dat de leerlingen verbondenheid voelen met de school en de docenten, en dat de leerkrachten als professionals overgaan van een fixed mindset (jij ben een havo-kind of een TL-kind) naar een growth mindset (jij hebt dit talent en wat heb je nodig om dit te ontwikkelen?). De Bazaltgroep heeft het werk van Eric Jensen vertaald naar de Nederlandse context en biedt trainingen en workshops aan voor het onderwijs.

Na afloop van de inleiding van Tamara Kamman konden de aanwezige scholen en schoolbesturen in de regio meteen bij haar intekenen op een training op maat voor hun medewerkers. De werkgroep Gelijke Kansen Alliantie van Kansrijke Groningers hoopt op deze manier een nieuwe impuls te geven aan het creëren van een kansrijke toekomst voor alle leerlingen in de regio Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen.


Voor alle scholen (die lid zijn van Kansrijke Groningers) die deze bijeenkomst gemist hebben en interesse hebben in het aanbod? Je kunt contact opnemen met programmamanager Annelot Wagenaar: a.wagenaar@kansrijkegroningers.nl


Vereniging Kansrijke Groningers

Het ‘Gelijke Kansen programma’ van Kansrijke Groningers maakt onderdeel uit van een viertal programmalijnen (ICT & techniek/ondernemen/talent, loopbaan & ambitie/gelijke kansen/werk in de regio) die gedurende een hele schoolgeneratie worden aangeboden. Met de opgedane kennis, vaardigheden en ervaring bij leerkrachten/ docenten kunnen deze onderdelen opgenomen worden in de reguliere programma’s van de scholen. Ultiem doel is dat alle 17.500 leerlingen uit de regio 100% kansrijk zijn op de arbeidsmarkt.

Het ‘Gelijke Kansen programma’ wordt mogelijk gemaakt met middelen van de Gelijke Kansen Alliantie, gemeente Eemsdelta en het Nationaal Programma Groningen.


bottom of page