top of page

Werkbezoek ICT-lessen op CBS Het Galjoen in Hoogezand: “Alle knoppen nog aan toe”

IMG_8940.jpg

Op 17 juni jl. bracht de provincie Groningen op uitnodiging van Kansrijke Groningers een werkbezoek aan CBS Het Galjoen. De reden? Een kijkje in de keuken van de ICT-lessen die er nu sinds twee jaar worden gegeven aan groep vier en hoger. Juf Evelien liet kinderen deze keer kennismaken met de tekstverwerker.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en projectleider Rob Wolters van de provincie Groningen namen op deze warme donderdagochtend plaats tussen de nieuwsgierige leerlingen van groep vier, waar juf Evelien haar les begon met het spelletje “commando pinkelen”. Natuurlijk deed iedereen mee. Daarna was het tijd voor serieuzere zaken: computerles met de leerlijn van Basicly. Deze lessen maken onderdeel uit van het ICT-project van Kansrijke Groningers en worden op meer dan 100 scholen in de regio gegeven, zowel op het basisonderwijs als op het middelbaar onderwijs. Het project is gefinancierd door Economic Board Groningen, gemeenten en provincie en wordt uitgevoerd door Basicly. De scholen zorgen zelf voor de computers of laptops en maken tijd vrij voor het onderwijs en het project. De rest wordt kosteloos ter beschikking gesteld vanuit het project met als doel dat kinderen optimale ontwikkelkansen krijgen en hiermee een goede aansluiting op de arbeidsmarkt maken.
Juf Evelien begint, in de inmiddels muisstille klas, met een korte samenvatting van de vorige les ‘Alle knoppen nog aan toe’. De kinderen hebben daarin kennisgemaakt met de verschillende functies van de knoppen op het toetsenbord. Of ze dat nog weten? “Shift, enter en spatie” roepen een aantal kinderen. “De spatie laat ruimte tussen letters en woorden” zegt de een. “En met enter ga je naar een volgende regel” klinkt het uit een andere hoek. “Met shift kun je hoofdletters maken en de plaatjes boven de cijfers laten verschijnen” vertelt een meisje tenslotte. De stof zit er nog prima in. En dat is mooi want vandaag heet de les “Kennismaken met de tekstverwerker”. Een paar kinderen blijken al wel eens iets in een tekstverwerker te hebben getypt, maar lang niet iedereen. Het filmpje van Basicly dat de juf laat zien legt uit wat een tekstverwerker is en hoe deze tekstverwerker werkt. Ook zien de kinderen hoe ze kunnen typen, tekst kunnen selecteren, een lettertype kunnen vergroten en het bestand kunnen opslaan.
Na de korte, maar duidelijke instructie mogen de kinderen zelf aan de slag op de net uitgedeelde Chrome Books. Ze moeten drie zinnetjes schrijven over het thema dat ze deze periode behandelen: het land. Dus alles over amfibieën, zoogdieren of insecten is goed. Enthousiast gaan de kinderen aan de slag met hun opdracht. Ze typen, selecteren en passen hun teksten aan. Experimenteren met lettergroottes, kleuren en ontdekken zelf andere mogelijkheden zoals een achtergrondkleur voor hun tekst of een opsomming. Na tien minuten mogen een aantal kinderen hun tekstje delen met de klas en slaan ze hun bestand op. Juf Evelien sluit de les af en de kinderen zijn weer een beetje web-wijzer. “De kinderen vinden deze lessen heel leuk.
Ze kunnen veel online, denken we altijd, maar ze kunnen ook echt veel nog niet. Ze leren nu vaardigheden die erg belangrijk zijn in hun verdere school- en werkende leven” vertelt ze als de kinderen iets voor zichzelf aan het doen zijn. “Zelf vind ik het ook erg leuk om te doen, ik zit ook in de werkgroep dus denk mee over de implementatie en onze strategie op de langere termijn.”
Van Dekken is enthousiast: “Dit onderwijs is meerjarig en groeit dus mee met de ontwikkeling van de kinderen. Dat dit goed begeleid wordt is belangrijk, ook thema’s als veiligheid online komen aan bod. Om eerlijk te zijn emotioneerde me het zelfs een beetje, maar dat komt ook doordat ik zo blij ben om na de schoolsluiting vanwege corona deze kinderen weer lekker bezig te zien in hun klas.” Ook Rob Wolters is enthousiast, hij ziet absoluut de meerwaarde van dit onderwijs: “Het is best ook nog wel ingewikkeld wat ze een korte tijd moeten leren, al die stapjes. Ze zijn nog maar zeven of acht, maar pikken het dus snel op, dat is mooi om te zien. Het ICT-project is een mooie manier om alle kinderen al jong digitale vaardigheid bij te brengen. Als je dit eenmaal kan, verleer je het niet meer.”


Dit ICT-project van Kansrijke Groningers maakt onderdeel uit van een viertal programmalijnen (ICT/ondernemen/talent, loopbaan & ambitie/werk in de regio) die gedurende een hele schoolgeneratie worden aangeboden. Met de opgedane kennis, vaardigheden en ervaring bij leerkrachten kunnen deze onderdelen opgenomen worden in de reguliere programma’s van de scholen. Ultiem doel is dat alle kinderen uit de regio 100% kansrijk zijn op de arbeidsmarkt.


bottom of page