top of page

Nek-aan-nek-race om Kansrijke Groningers Bokaal!

Delfzijl 17-11-2023


Op woensdag 15 november heeft Geert Bijleveld de Kansrijke Groningers Bokaal uitgereikt aan niet een, maar twee winnaars: de projecten Jong Ondernemen en Thuis in Taal deelden de eerste plek! De middag was extra feestelijk, omdat tevens het 5-jarig bestaan van Kansrijke Groningers gevierd werd (14 november).

Geert Bijleveld en Annelot Wagenaar huldigen de 2 winnaars: Jong Ondernemen, met v.l.n.r. Dorien Meijer, Ben de Vries en Sylvia Hartjes en Thuis in Taal met helemaal rechts Allan Varkevisser


Inspirerende thema’s

De Kansrijke Groningers Bokaal werd voor de tweede keer uitgereikt, en wel in de Abel Tasmanzaal van het Noorderpoort Energy & Maritime in Delfzijl. Het uitzicht was fenomenaal, met vergezichten over de haven en de Waddenzee. De aanwezigen zouden tevens hun horizon verbreden met de inspirerende thema’s van de middag. Het was namelijk een Gezamenlijke Werkgroepen Meeting, waarbij de 5 werkgroepen van Kansrijke Groningers hebben vergaderd voorafgaand aan de bokaaluitreiking. De thema’s die aanbod kwamen, waren o.a.: brugfunctionarissen in het Voortgezet Onderwijs en de Skillsbooster app in het kader van loopbaanoriëntatie.


Thuis in Taal: kleurrijke pitch

Er waren drie projecten geselecteerd voor de Kansrijke Groningers Bokaal: Thuis in Taal, Sector Roadshows, en Jong Ondernemen. Thuis in Taal is een taalbevorderingsproject voor jonge kinderen (2-6 jaar oud). Het oorspronkelijke idee voor een dergelijk project is ontstaan in de grote steden. Ook in Noord- en Midden-Groningen zijn er echter veel leerlingen met een andere culturele- en taalachtergrond, waarvoor Thuis in Taal speciaal is ontwikkeld. De bedoeling is dat de ouders actief betrokken worden bij school, en dat de begeleiders en betrokken docenten op deze manier ook kennis maken met de thuistaal van leerlingen. De drie pijlers zijn: ouderbetrokkenheid, professionalisering en taalverwerving. Betrokken docent/ Gelijke Kansen Coördinator Allan Varkevisser verzorgde een kleurrijke pitch, samen met de andere betrokken docenten.

Jong Ondernemen: twee landelijke prijzen gewonnen

Jong Ondernemen is inmiddels een vast onderdeel geworden op de Campus VO Eemsdelta. “Zo wordt er jaarlijks het event Dragon’s Den georganiseerd, met ondernemers uit de regio in de jury,” aldus Dorien Meijer, een van de betrokken docenten. Mede dankzij financiering van Kansrijke Groningers heeft de school mooie machines kunnen aanschaffen, die de leerlingen gebruiken om, bijvoorbeeld, kleding en bekers te bedrukken en die te verkopen.

Een ander succesvol voorbeeld is het bedrijf Flamerous, waarbij leerlingen speciale kaarsen maken. Dit bedrijf heeft intussen landelijke aandacht getrokken, en de meiden hebben zowel de prijs Junior Company van het Jaar als de FedEx Access Award gewonnen! Enkele reacties van de leerlingen: “Je krijgt echt een kijkje in de keuken van het ondernemen!”, “Leuk en vooral leerzaam project,” “We leren dingen die we niet in de normale les zouden leren.” Dorien Meijer: “Dit project geeft heel veel kansen aan lokale jongeren om misschien wel een bedrijf op te richten.” Sterker nog, sommige leerlingen willen graag een doorstart maken met het project en een echte KVK-inschrijving bemachtigen. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig: als een minderjarige zich inschrijft, is er sprake van handlichting en moet er zo’n 1500 tot 2000 euro op tafel gelegd worden. Stichting Jong Noord is inmiddels aan het meedenken of het mogelijk is dat de leerlingen onder hun begeleiding toch een officieel bedrijf op kunnen starten. Wordt vervolgd…

Sector Roadshows: “Kom je ook een keer met die bus bij mij?”

Sector Roadshows maakt het mogelijk voor leerlingen om meerdere bedrijven in de regio te bezoeken. Het gaat om actieve werkbezoeken waarbij ze echt een kijkje achter de schermen krijgen van bijvoorbeeld een IT-bedrijf, veehouderij of zorginstelling. De leerlingen kiezen een bepaalde sector uit en gaan binnen dat kader verschillende bedrijven bezoeken. Dit project is gelinkt aan Vakland Het Hogeland. Jelte Wolters, een van de betrokken docenten, vertelt over Sector Roadshows: “Laatst sprak ik iemand van een bedrijf dat twee jaar geleden meedeed. Een van de leerlingen die toen deelnam, werkt er nu. Het zou toch jammer zijn als jongeren vertrekken uit deze mooie regio, terwijl er om de hoek wat beschikbaar is,” aldus Jelte Wolters. Er is veel animo voor de roadshows, zowel onder de leerlingen als onder de bedrijven; regelmatig komen er op LinkedIn verzoeken van bedrijven: “Kom je ook een keer met die bus bij mij?”


De 2 winnaars met 2 bokalen: Jong Ondernemen, met v.l.n.r. Dorien Meijer, Ben de Vries en Sylvia Hartjes en Thuis in Taal met helemaal rechts Allan Varkevisser


Strijd om de bokaal

Het stemmen gebeurde op democratische wijze: alle stemgerechtigden mochten een chocolade balletje in de glazen vaas bij het project van hun keuze doen. Het was een spannende strijd, waarbij de winnaars ieder 11 stemmen hadden bemachtigd, en de verliezer met een respectabele 10 stemmen naast de bokaal greep. Echter, alle projecten hadden in feite al gewonnen door hieraan mee te doen, aldus Didier Kick. Alsof het zo had moeten zijn, hadden leerlingen van Het Hogeland College in Warffum niet één, maar twee bokalen gemaakt. Dit had te maken met het experimenteren met verschillende materialen (en voortschrijdend inzicht). “Het maken van de bokaal was zodoende ook een leerproces,” aldus Didier Kick. De winnaars waren na afloop zelfs al met elkaar aan het overleggen wie welke bokaal op de kamer mocht hebben.


Jubileum

Hans van der Molen, de initiator van Kansrijke Groningers, herinnerde zich nog levendig de middag in Kindcentrum Opwierde op 14 november 2018 waarmee het allemaal begon. Die meeting was de officiële start van Kansrijke Groningers. Tijdens deze bokaaluitreiking was hij niet meer officieel in functie, maar hij is overduidelijk nog zeer betrokken. Geert Bijleveld, voorzitter van de vereniging, was zeer content met deze middag, en voelde “trotsheid voor wat je dan kan laten zien, dat mensen zich stevig inzetten om er het beste van te maken en kennis met elkaar te delen.”


Vereniging Kansrijke Groningers

Het programma van Kansrijke Groningers bestaat uit een viertal programmalijnen (ICT & techniek/ondernemen/talent, loopbaan & ambitie/werk in de regio) die gedurende een hele schoolgeneratie worden aangeboden. Met de opgedane kennis, vaardigheden en ervaring bij leerkrachten/ docenten kunnen deze onderdelen opgenomen worden in de reguliere programma’s van de scholen. Ultiem doel is dat alle 17.500 leerlingen uit de regio 100% kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. Het programma van Kansrijke Groningers wordt mogelijk gemaakt met middelen van de Gelijke Kansen Alliantie, Economic Board Groningen, het Nationaal Programma Groningen, provincie Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Midden-Groningen, gemeente Eemsdelta en gemeente Groningen (Voormalig Ten Boer).

189 weergaven

Comments


bottom of page