top of page

Wekelijkse gastlessen op twee basisscholen spetterend van start

4.png

Op donderdag 18 november werd de start van het onderwijsprogramma IMC Basis van Stichting IMC Weekendschool op basisschool Farmsumerborg in Farmsum en Sint Gerardus Majella in Hoogezand feestelijk ingeluid. Gemeente Eemsdelta burgemeester Beukema, Groningen Seaports CEO Cas König en ESKA HR-manager Femmie Slomp gaven bij beide basisscholen het startschot voor de lessenreeks die zowel in Farmsum als in Hoogezand direct begon met de eerste gastles.

Met het programma wordt wekelijks de wereld van kinderen vergroot en hun nieuwsgierigheid geprikkeld. Leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen les van gastdocenten uit verschillende beroepen en gaan op excursie zodat ze met eigen ogen kunnen zien hoe het er in de beroepspraktijk aan toegaat. Op deze manier worden leerlingen gestimuleerd over hun eigen toekomst na te denken.

“Ik ben eigenlijk hartstikke jaloers op jullie. Ik wou dat ik dat had gehad toen ik in groep 7 of 8 zat.” Groningen Seaports CEO Cas König

“Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zoveel mogelijk de kans krijgen om zich te ontwikkelen. ESKA heeft vele mogelijkheden om in aanraking te laten komen met verschillende beroepen. Wellicht zijn deze leerlingen de toekomstige medewerkers van ESKA.” ESKA HR manager Femmie SlompHet water op of de fabriek in

Tijdens de eerste les in Farmsum konden de kinderen ervaren hoe het is om in de haven te werken. Natuurlijk betekende dat ook het water op! Samen met de schipper leerden zij hoe je de havenbodem kunt peilen en waarom dit zo belangrijk is. En er was nog veel meer te ontdekken en te vragen: “Hoe hard mag je varen in de haven?” “Wat en wie kom je allemaal tegen op het water?” Het met snelheid over het water klappen met de RHIBS was toch wel het favoriete onderdeel: “Dit is het tofste wat ik in duizend jaar gedaan heb”, aldus een leerling.

In Hoogezand konden de kinderen zien waar veel van de bekende bordspellen gemaakt worden. In de ESKA fabriek waren ze erg onder de indruk van de grote machines “Hebben de machines ooit een pauze?” De leerlingen mochten zelf ook aan de slag met het karton, ijverig maakten zij bedankjes voor de gastdocenten die zij de komende tijd in hun klas zullen verwelkomen.


Basisscholen

Renate Ottens, directeur van de Farmsumerborg legt uit waarom de keuze voor dit programma werd gemaakt: “Dit zijn geen standaardlessen, maar is een aanvullend en uitdagend programma waardoor onze leerlingen de kans krijgen om zich te oriënteren op de toekomst. We zien dat dit is wat onze leerlingen nodig hebben.”


Henk-Jan Meijer, directeur van basisschool Sint Gerardus Majella: “Wij zijn trots en blij mee te mogen draaien in een van de projecten van Stichting IMC Weekendschool. We gunnen onze kinderen deze verrijking en we zijn er van overtuigd dat het onze kinderen helpt bij het oriënteren op zichzelf en de wereld. Wij bieden een ruime basis voor de ontwikkeling van kinderen. Met dit project wordt deze basis alleen maar steviger. Uiteraard zijn we onze sponsor ESKA dankbaar en zijn we blij met de stimulans vanuit het gemeentelijke programma “Tijd voor Toekomst Midden-Groningen”. Hierdoor zijn wij in staat mee te doen en onze kinderen nóg meer kansen te bieden!”Steun

IMC Basisprogramma op de Farmsumerborg en Sint Gerardus Majella wordt mogelijk gemaakt door verschillende partijen die niet alleen financieel maar veelal ook inhoudelijk betrokken zijn, waaronder Groningen Seaports, ESKA, gemeente Eemsdelta, gemeente Midden Groningen, Kansrijke Groningers, Nationaal Programma Groningen, Google, het Jeugdeducatiefonds.

In de provincie geeft Nationaal Programma Groningen ons de kans door te groeien naar 10 locaties. Ons programma IMC Basis maakt hier deel uit van het Toukomstproject ‘Nu leren wat later is’. In 2020 hebben Groningers ideeën aangedragen voor de toekomst van hun provincie en deze gebundeld tot grote Toukomstprojecten. Projecten die gaan over beter wonen, leven en werken in Groningen.


Groningen Seaports is partner en verbinder bij verschillende initiatieven om talent in onze regio te bevorderen en een vloeiende doorstroom te laten ontstaan vanuit het onderwijs naar het bedrijfsleven. “Wij zetten ons graag in voor de koppeling van bedrijven en kennisinstellingen,” Aldus Cas König CEO Groningen Seaports. Het bedrijf biedt jongeren dan ook graag een kans om kennis te maken met het werkveld van de havens en de industrie. Kennis creëert kansen voor innovatie en vernieuwing, duurzame inzichten en projecten, een evenwichtige arbeidsmarkt, brede werkgelegenheid, perspectief voor jongeren en innovatief ondernemerschap. Allemaal aspecten waar Groningen Seaports voor staat.


Stichting IMC Weekendschool

IMC Basis is één van de programma’s van Stichting IMC Weekendschool. Deze stichting bestaat al sinds 1998 en is inmiddels met haar onderwijsmethode op ruim 60 locaties door heel Nederland actief. De methodiek heeft veel (inter-) nationale navolging gekregen, heeft prijzen gewonnen en is veelvuldig wetenschappelijk onderbouwd. In Groningen is er een weekendschool in de stad Groningen. De basisscholen De Waterlelie in Winschoten en Pendinghe in Groningen zijn de afgelopen jaren al begonnen met het aanbieden van dit onderwijsprogramma.

bottom of page