top of page

Voor de uitgebreide voortgangs

rapportage

Doel:

‘Het leveren en implementeren van een leerlijn ter stimulering van de digitale geletterdheid van leerlingen, aangeboden aan leerkrachten en docenten’. Deze leerlijn is vraag gestuurd, gericht op het PO en VO en wordt met en door de leerkracht / docent uitgevoerd op de school. De leerlijn is in de basis geïntegreerd met het bestaande onderwijs. Basicly (voorheen ITurnIT) is de leverancier.

Ontwikkeling:

In 2018 en 2019 heeft werkgroep ‘ICT’, bestaande uit ict-coördinatoren en leidinggevenden uit het PO, VO en MBO, de volgende stappen gezet:

  • Aanbestedingstraject ICT-project: een aantal werkgroepleden heeft actief deelgenomen in het formuleren van de opdracht en in het beoordelingstraject.

  • Uitvoering ICT-project: de werkgroep monitort de implementatie van het ICT-project op de scholen. Zij bespreken knelpunten. Vervolgens gaat de voorzitter in gesprek met Basicly.

  • Kwartaalrapportages: De werkgroep bespreekt de rapportages in de werkgroepmeetings. Vragen worden vervolgens aan Basicly gesteld.

  • Doorlopende leerlijn ICT PO, VO en MBO: de werkgroep heeft een inventarisatie gedaan over wat er allemaal reeds gebeurt op de scholen betreffende digitale geletterdheid, vervolgens is er besproken hoe het een en ander op elkaar kan aansluiten.

  • Meetups Basicly: de werkgroepleden gaan de meetups (4 keer per jaar) bezoeken om op deze manier goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen betreffende digitale geletterdheid.

OPBRENGST

Doelgroep

Leerkrachten/

docenten

Bereik

257

Doelgroep

Leerlingen

Bereik

4.875

Doelgroep

Schoolleiders

Bereik

89

Doelgroep

Lokale overheid

Bereik

6

Doelgroep

Provinciale overheid

Bereik

1

Doelgroep

Werkgroepleden

Bereik

9

Soort bijeenkomst

Meetups

Aantal

6

Soort bijeenkomst

Informatiebijeenkomsten

Aantal

6

Soort bijeenkomst

Werkbezoeken

gemeenten en provincie

Aantal

5

1

RESULTATEN-PICTO.png
ict-PICTO-ZONDER-KADER.png

1

bottom of page